22lis2011

Odliczenia za obiady w stołówce szkolnej

W przypadku nieobecnosci ucznia w szkole z powodu choroby albo rezygnacji w danym dniu z obiadu z innych przyczyn, zwrotowi podlega stawka dzienna wniesiona za obiad (z wyłączeniem pierwszego dnia nieobecności lub dnia w którym nastapiła zgłoszenie rezygnacji z posiłku).
Opłata za posiłek za pierwszy dzień nieobecności podlega zwrotowi w przypadku , gdy zostanie zgłoszona nie później niż w dniu poprzedzajacym nieobecność.
     Potrącenie opłaty za okres nioebecności nastepuje w miesiącu kolejnym.
Zgłoszenie nieobecności należy dokonać w sekretariacie szkoły
tel. 42-684-73-54
;
e-mail: sp143sekr@op.pl lub osobiście

Wpis opublikowano w Informacje. Dodaj do zakładek.