22lis2011

Pedagog informuje

Rodzice zainteresowani uzyskaniem pomocy socjalnej takiej jak: stypendium szkolne, zasiłek szkolny, dofinansowanie do podręczników powinni niezwłocznie zgłosić się do pedagoga szkolnego.

Informacje dotyczące zasad udzielania pomocy socjalnej, progów dochodowych, terminów składania wniosków oraz wzory dokumentów można uzyskać na stronie pedagoga szkolnego.

Wpis opublikowano w Informacje. Dodaj do zakładek.