13gru2011

Stypendium szkolne

Rodziców ubiegających się o stypendium szkolne w roku szkolnym 2011/2012 informuję, że decyzje dotyczące stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych są do odbioru u pedagoga szkolnego codziennie w godzinach pracy.

Tym z rodziców, którzy nie dostarczyli jeszcze dokumentów do rozliczenia stypendiów (faktury, rachunki) do weryfikacji merytorycznej (pedagog) i formalno-rachunkowej (księgowa) przypominam o tej konieczności, najpóźniej do dnia 19 grudnia 2011r.

Ze względu na zmianę systemu ewidencjonowania i przechowywania dokumentacji dotyczącej rozliczania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, które są gromadzone i przechowywane wyłącznie w oryginale w Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół w Łodzi, proszę o dostarczanie do szkoły każdego dokumentu wraz z jego kserokopią.

ZEAS w Łodzi przypomina również, że począwszy od dnia 1 września 2011r. nie mogą być prowadzone rozliczenia świadczeń pomocy materialnej dla uczniów (stypendia, zasiłki) w oparciu o umowy sprzedaży.

Agnieszka Gacka

Wpis opublikowano w Informacje i otagowano jako . Dodaj do zakładek.