10maj2012

Informacje dotyczące stypendiów i kolonii

Informacja dla rodziców ubiegających się o stypendium szkolne – II półrocze

Pedagog szkolny prosi zainteresowanych rodziców o dostarczanie faktur i rachunków potwierdzających dokonanie zakupów refundowanych w ramach pomocy dla uczniów „Stypendia szkolne” a dokonanych w okresie styczeń – maj 2012 celem kontroli merytorycznej (pedagog) i formalno-rachunkowej (księgowa). Wyżej wymienione dokumenty prosimy składać w dniach 14- 18 maja 2012 w sekretariacie szkoły w godzinach 8-16. Wszystkie faktury i rachunki powinny być skserowanie i dostarczone w dwóch egzemplarzach. Pozostałe majowe i czerwcowe faktury i rachunki będzie można przedstawić do kontroli w dniu wydawania decyzji.

Informacja na temat wypoczynku letniego dzieci z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i życiowej

Pedagog szkolny przypomina, że rodzice zainteresowani przyznaniem dziecku dofinansowywanych lub bezpłatnych kolonii letnich winni złożyć w szkole podanie do Dyrektora  z opisem sytuacji rodzinnej, materialnej, życiowej  oraz zgodnie z regulaminem zamieszczonym na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń w szkole, dostarczyć stosowne dokumenty ( zaświadczenia) potwierdzające trudne położenie.

Wpis opublikowano w Aktualności, Informacje i otagowano jako . Dodaj do zakładek.