04cze2012

Stypendium szkolne

Rodziców ubiegających się o stypendium szkolne w II półroczu roku szkolnym 2011/2012 informuję, że decyzje dotyczące stypendiów szkolnych w II półroczu r.sz. 2011/ 2012 są do odbioru  u pedagoga szkolnego codziennie od 5 czerwca w godzinach pracy.

Tym z rodziców, którzy nie dostarczyli jeszcze dokumentów do rozliczenia stypendiów (faktury, rachunki) do weryfikacji merytorycznej (pedagog) i formalno-rachunkowej (księgowa) przypominam o tej konieczności w trybie pilnym.

Ze względu na zmianę systemu ewidencjonowania i przechowywania dokumentacji dotyczącej rozliczania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, które są gromadzone                                           i przechowywane wyłącznie w oryginale w Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół w Łodzi, proszę o dostarczanie do szkoły każdego dokumentu wraz z jego kserokopią. ZEAS w Łodzi przypomina również, że począwszy od dnia 1 września 2011r. nie mogą być prowadzone rozliczenia świadczeń pomocy materialnej dla uczniów (stypendia, zasiłki) w oparciu  o umowy sprzedaży.

Wypłaty stypendiów, tylko po wcześniejszej kontroli, planowane są w dniach:

13.06- środa – godz. 13-16

14.06- czwartek – godz. 9- 13

15.06- piątek – godz. 9- 13

18.06-poniedziałek – godz. 11-13

19.06- wtorek – godz. 9- 13

Zapraszam

Agnieszka Gacka

Wpis opublikowano w Aktualności, Informacje i otagowano jako . Dodaj do zakładek.