28sie2012

INFORMACJE DODATKOWE DLA RODZICÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O DOFINANSOWANIE DO ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW W RAMACH PROGRAMU „WYPRAWKA 2012″

Od 1 października 2012r. ulegają zmianie kryteria dochodowe wynikające z ustawy o pomocy społecznej z 351 zł. do 456 zł. na osobę i z ustawy o świadczeniach rodzinnych z 504 zł. do 539 zł. W związku z powyższym wnioski o dofinansowanie do zakupu podręczników mogą składać również osoby, których kryterium dochodowe na osobę w rodzinie w chwili obecnej przekracza aktualnie obowiązujące progi. Osoby te będą mogły jednak otrzymać dofinansowanie w terminie po wejściu w życiu nowych uregulowań.

Wnioski dostępne są na podstronie pedagoga szkolnego.

Wpis opublikowano w Aktualności, Informacje i otagowano jako . Dodaj do zakładek.