03gru2012

Informacja dla rodziców ubiegających się o stypendium szkolne

Pedagog szkolny prosi o dostarczanie faktur i rachunków potwierdzających zakupy w ramach pomocy dla uczniów „Stypendia szkolne” dokonane w okresie sierpień – listopad 2012 celem kontroli merytorycznej (pedagog) i formalno-rachunkowej (księgowa).

Przypominam, że wszystkie faktury i rachunki powinny być wystawione na dziecko, skserowanie i dostarczone w 2 egzemplarzach. Pozostałe grudniowe faktury i rachunki będzie można przedstawić do kontroli w dniach wydawania decyzji, o których powiadomimy Państwa po uzyskaniu informacji z Zespołu ds. Pomocy Materialnej dla Uczniów.

Wpis opublikowano w Aktualności i otagowano jako . Dodaj do zakładek.