17gru2012

Stypendium szkolne

Pedagog szkolny informuje Rodziców ubiegających się o stypendium szkolne w I półroczu roku szkolnego 2012/2013, że decyzje dotyczące stypendiów są do odbioru u pedagoga  codziennie od 18 grudnia 2012 w godzinach pracy.

Tym z rodziców, którzy nie dostarczyli jeszcze dokumentów do rozliczenia stypendiów (faktury, rachunki) do weryfikacji merytorycznej (pedagog) i formalno-rachunkowej (księgowa) przypominam o tej konieczności w trybie pilnym.

Ze względu na zmianę systemu ewidencjonowania i przechowywania dokumentacji dotyczącej rozliczania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, które są gromadzone                        i przechowywane wyłącznie w oryginale w Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół w Łodzi, proszę o dostarczanie do szkoły każdego dokumentu wraz z jego kserokopią.

ZEAS w Łodzi przypomina również, że począwszy od dnia 1 września 2011r. nie mogą być prowadzone rozliczenia świadczeń pomocy materialnej dla uczniów (stypendia, zasiłki) w oparciu  o umowy sprzedaży.

Ponadto ZEAS informuje o rozszerzeniu zakresu wydatków do rozliczania pomocy w formie stypendiów dla uczniów o:

  • audiobooki z nagraniami lektur i literatury popularnonaukowej
  • ebook zawierające lektury szkole
  • czytniki ebooków
  • notebooki
  • tablety

Wydawanie decyzji i wypłaty stypendiów, tylko po wcześniejszej kontroli dokumentów , planowane są w dniach:

18.06.2012- wtorek – godz. 9-14

19.06.2012- środa – godz. 12- 16

20.06.2012- czwartek – godz. 9- 14

21.06.2102- piątek – godz. 9-13

lub w innych godzinach tylko po uprzednim uzgodnieniu z pedagogiem

 

Wpis opublikowano w Aktualności i otagowano jako . Dodaj do zakładek.