03maj2013

Informacje dla rodziców uczniów otrzymujących stypendium szkolne

Pedagog szkolny przypomina o konieczności dokonywania zakupów w ramach pomocy dla uczniów w formie stypendium oraz dostarczanie faktur i rachunków potwierdzających poniesione wydatki w okresie styczeń – kwiecień 2013 celem kontroli merytorycznej (pedagog) i formalno-rachunkowej (księgowa).

Przypominam, że wszystkie faktury i rachunki powinny być wystawione na dziecko, skserowanie i dostarczone w 2 egzemplarzach. Pozostałe majowe i czerwcowe faktury i rachunki proszę dostarczać do kontroli w terminach późniejszych oraz dniach wydawania decyzji, o których powiadomimy Państwa po uzyskaniu informacji z Zespołu ds. Pomocy Materialnej dla Uczniów.

Jednocześnie proszę o zapoznanie się z najnowszymi wytycznymi ZEAS dotyczącymi zasad rozliczania przyznanej pomocy.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad rozliczania stypendiów szkolnych.

Wpis opublikowano w Informacje i otagowano jako . Dodaj do zakładek.