25maj2013

Informacja dla rodziców pobierających stypendium szkolne lub zasiłek losowy

Od poniedziałku 27 maja 2013 zapraszam Rodziców uczniów ubiegających się o stypendium szkolne, po odbiór decyzji przyznających pomoc. Jednocześnie bardzo proszę o dostarczanie faktur i rachunków potwierdzających dokonanie zakupów w okresie styczeń-maj 2013 celem kontroli merytorycznej i formalno-rachunkowej.

Przypominam, że wszystkie faktury i rachunki powinni Państwo skserować i dostarczyć do szkoły w 2 egzemplarzach. Dokumenty powinny być wystawione na dziecko. Jeżeli na rachunku bądź fakturze figuruje rodzic, proszę o opisanie na odwrocie danymi dziecka. Pozostałe czerwcowe dowody zakupów będzie można przedstawić do kontroli w terminie późniejszym. W celu usprawnienia weryfikacji, przyśpieszenia wypłat i zaoszczędzenia Państwa czasu, bardzo proszę o dostosowanie się do w/w wytycznych.

pedagog szkolny
Agnieszka Gacka

Wpis opublikowano w Aktualności i otagowano jako . Dodaj do zakładek.