14paź2013

Zajęcia grupowe dla uczniów realizowane na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 6 w Łodzi w roku szkolnym 2013/ 2014

Nabór dzieci do grup terapeutycznych odbywa się po badaniach diagnostycznych w odpowiedzi na  zgłoszenie rodzica.

  1. „Czytaj z nami zwierzakami” – zajęcia dla uczniów  kl.   II z trudnościami w czytaniu – prowadzący: mgr J. Michalska
  2. „W krainie uczuć”-  zajęcia grupowe dla uczniów kl. IV – V oddziaływujące na sferę emocjonalno – społeczną oparte na metodach socjo- i arteterapii prowadzący: mgr M. Pintara,  mgr A. Włodzimierska
  3. „ Akademia zrozumienia” – grupa umiejętności psychospołecznych dla uczniów klas V-VI –– prowadzący: mgr Izabela Pavlovska
  4. „Uwaga” – zajęcia rozwijające koncentrację uwagi uczniów kl. II-III – prowadzący: mgr A. Włodzimierska, mgr M. Olkiewicz
  5. „Wiem co czuje, czuje więc jestem”- zajęcia rozwijające sferę emocjonalno-społeczną dla uczniów kl. IV-VI – techniki darmowe – prowadzący: mgr M. Popis, mgr M. Pintara
  6. „ Znam swoje mocne strony” zajęcia dla ucz kl. I zahamowanych emocjonalnie – prowadzący: mgr Pintara,   mgr Monika Popis
  7. Zajęcia dramowe ukierunkowane na sferę emocjonalno-społeczną dla ucz kl. II- III – prowadzący: mgr K Kotowicz, mgr A. Błażejewska
Wpis opublikowano w Informacje i otagowano jako . Dodaj do zakładek.