29lis2013

Stypendium szkolne

Pedagog szkolny informuje rodziców ubiegających się o stypendium szkolne w I półroczu roku szkolnego 2013/2014, że od 3 grudnia decyzje są do odbioru u pedagoga codziennie w godzinach pracy.

Jednocześnie proszę o dostarczanie faktur i rachunków potwierdzających zakupy w ramach pomocy przyznanej uczniom, dokonane w okresie sierpień – grudzień 2013 celem kontroli merytorycznej (pedagog) i formalno-rachunkowej (księgowa).

Przypominam też, że wszystkie faktury i rachunki powinny być wystawione na dziecko, skserowanie i dostarczone w 2 egzemplarzach. Jeżeli na dokumentach znajdują się dane rodzica, bardzo proszę o opisanie oryginału i kopii danymi dziecka.

Po kontroli merytoryczno- rachunkowej dostarczonych przez Państwa rachunków i faktur, wypłaty odbywać się będą wg planu:

  • 9 grudnia 2013 – poniedziałek – godz. 11-14
  • 10 grudnia 2013- wtorek – godz. 9-13
  • 11 grudnia 2013 – środa – godz. 15-17
  • 12 grudnia 2013 – czwartek – godz. 9-13
  • 13 grudnia 2013 – piątek – godz. 9-13
Wpis opublikowano w Aktualności, Informacje i otagowano jako . Dodaj do zakładek.