28mar2014

Zarządzenie nr 19/2013/ 2014 z dnia 28 lutego 2014r. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 143 w Łodzi

Na podstawie: Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ,Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego oraz Dz.U.2003.6.69 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z dnia 22 stycznia 2003 r.) zarządzam, co następuje:

W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom korzystającym z kompleksu wielofunkcyjnych – sportowych boisk Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 143 w Łodzi informuje:

  1. Projekt „Animator Moje Boisko – ORLIK 2012” jest realizowany w okresie od 1 marca 2014 roku do 30 listopada 2014 r.
  2. Boiska do gry w siatkówkę i koszykówkę w okresie roku szkolnego 2013/2014 są czynne w godzinach pracy szkoły tj. od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00
  3. Korzystanie z boisk przeznaczonych do gry w piłkę siatkową i koszykówkę przez uczniów jest dopuszczalne tylko pod opieką nauczycieli
  4. Teren objęty jest ciągłym monitoringiem i na noc zamykany

Dyrektor Szkoły informuje, iż stan techniczny nawierzchni boiska do piłki nożnej wymaga naprawy; w związku z powyższym wprowadza zakaz korzystania z boiska przeznaczonego do gry w piłkę nożną.

Zgodnie z punktem 10 Regulaminu przypomina, że Szkoła Podstawowa nr 143 – administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu, w tym za wypadki powstałe przy udziale i za sprawą osób trzecich oraz za rzeczy pozostawione w szatniach, toaletach i na boiskach.
Osoby korzystają z boiska do piłki nożnej na własną odpowiedzialność.

Wpis opublikowano w Aktualności, Informacje i otagowano jako . Dodaj do zakładek.