24maj2014

Informacja dla rodziców pobierających stypendium szkolne

Od poniedziałku 26 maja 2014 od godz. 11.00 a następnie codziennie w godzinach pracy, zapraszam Rodziców uczniów ubiegających się o stypendium szkolne, po odbiór decyzji przyznających pomoc. Jednocześnie bardzo proszę o dostarczanie faktur i rachunków potwierdzających dokonanie zakupów w okresie styczeń-maj 2014 celem kontroli merytorycznej i formalno-rachunkowej.

Przypominam też, że wszystkie faktury i rachunki powinni Państwo skserować i dostarczyć do szkoły w 2 egzemplarzach. Dokumenty winny być wystawione na dziecko. Jeżeli na rachunku bądź fakturze figuruje rodzic, proszę o opisanie na odwrocie danymi dziecka. Pozostałe czerwcowe dowody zakupów będzie można przedstawić do kontroli w terminie późniejszym. W celu usprawnienia weryfikacji, przyśpieszenia wypłat i zaoszczędzenia Państwa czasu, bardzo proszę o dostarczanie w/w dokumentów.

pedagog szkolny
Agnieszka Gacka

Wpis opublikowano w Aktualności, Informacje i otagowano jako . Dodaj do zakładek.