11wrz2014

List do rodziców

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców oraz Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 143 w Łodzi z siedzibą przy ul.Kuźnickiej 12, zwracają się z gorącą prośbą o wsparcie naszego projektu „ Modernizacja bazy lokalowej szkoły” poprzez głosowanie w dniach 20 – 28 września 2015r. na powyższe zadanie nr G0044 umieszczone w wykazie zakwalifikowanych wniosków w Budżecie Obywatelskim na rok 2015.

Obejmuje ono generalny remont dachu, sal lekcyjnych oraz sanitariatów. Szkoła od 2002 roku lokuje się w czołówce najlepszych szkół w Łodzi pod względem dydaktycznym, o czym świadczą wyniki uzyskiwane przez uczniów po sprawdzianie szkoły podstawowej. Cieszy się szerokim zainteresowaniem środowiska.

Pomóżcie nam zrealizować marzenia naszych dzieci, nauczycieli i rodziców.

Pragniemy, aby wszyscy czuli się w szkole bezpiecznie, aby uczniowie zdobywali wiedzę, otwierali się na nowe umiejętności, kształcili się w godnych warunkach.

Teraz mamy realną szansę na pozyskanie środków finansowych, aby stworzyć szkołę na miarę XXI wieku.

wszelkie informacje na stronie www.budzet.dlalodzi.info/zaglosuj

Istnieją dwie formy głosowania: papierowa oraz elektroniczna.

Na karcie do głosowania każdy będzie musiał oświadczyć, w jakiej dzielnicy mieszka. By weryfikować głosy potrzebny jest numer PESEL. Udostępniona zostanie interaktywna karta do głosowania. Głosujący będzie musiał wpisać te same informacje, co na karcie papierowej. Głosowanie jest jawne i trzeba będzie m.in. podać swój adres zamieszkania, imię nazwisko oraz numer PESEL

Z poważaniem i wdzięcznością

Małgorzata Malarska – Kłoska dyrektor szkoły.

Wpis opublikowano w Aktualności, Informacje i otagowano jako . Dodaj do zakładek.