09gru2014

Stypendium szkolne

Informuje rodziców ubiegających się o stypendium szkolne w I półroczu roku szkolnego 2014/2015, że od 10 grudnia można odbierać decyzje dot. stypendium codziennie w godzinach pracy pedagoga.

Jednocześnie proszę o dostarczanie faktur i rachunków potwierdzających zakupy w ramach pomocy przyznanej uczniom, dokonane w okresie sierpień – grudzień 2014 celem kontroli merytorycznej (pedagog) i formalno-rachunkowej (księgowa).

Przypominam też, że wszystkie faktury i rachunki powinny być:

• wystawione na dziecko,
• skserowanie i dostarczone w 2 egzemplarzach,
• na odwrocie opisane danymi dziecka, o ile zostały wystawione na rodzica-
wnioskodawcę .

Po kontroli merytoryczno- rachunkowej dostarczonych rachunków i faktur oraz po wpłynięciu środków finansowych na konto szkoły, poinformuję Państwa o terminach planowanych wypłat.

pedagog Agnieszka Gacka

Wpis opublikowano w Aktualności, Informacje i otagowano jako . Dodaj do zakładek.