06maj2015

Kolonie 2015

Rodzice lub prawni opiekunowie uczniów znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej mogą złożyć do Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 143 w Łodzi podanie  z prośbą o przyznanie dofinansowywanych ze środków budżetu miasta kolonii letnich dla swojego dziecka.

W podaniu rodzice lub prawni opiekunowie opisują swoją sytuację rodzinną i materialną oraz motywują zasadność jego złożenia. Podają również inne informacje mogące mieć wpływ na decyzję Komisji. W podaniu należy zawrzeć także oświadczenie o dochodzie rodziny przypadającym na jednego członka (dochód netto). Komisja kwalifikuje uczniów do przyznania formy tej pomocy po przeanalizowaniu wszystkich w/w dokumentów.

W przypadku dużej ilości złożonych podań (przekraczających ilość kart uzyskanych przez szkołę) kolonie socjalne w pierwszej kolejności otrzymają dzieci z rodzin, gdzie dochód netto na jednego członka rodziny nie przekracza minimum socjalnego określonego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  tj.456 zł (art. 8 ust. 1pkt. 2 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej: (Dz. U. nr 64, poz. 593 z późn. zm.) oraz nigdy nie korzystały z tej formy pomocy.

Rodzice składają wnioski u pedagoga szkoły do dnia 30 maja 2014 r. Podania rozpatrywane będą po wpłynięciu do szkoły wszystkich ofert kolonii z Wydziału Edukacji, Kuratorium Oświaty i innych instytucji organizujących wypoczynek dla dzieci i młodzieży.

Pedagog szkolny A. Gacka

Wpis opublikowano w Aktualności, Informacje i otagowano jako . Dodaj do zakładek.