07maj2015

Informacja dla rodziców pobierających stypendium szkolne

Rodziców uczniów ubiegających się w bieżącym roku szkolnym o stypendium szkolne bardzo prosimy o dostarczanie faktur i rachunków potwierdzających dokonanie zakupów w okresie styczeń-maj 2015 celem kontroli merytorycznej i formalno-rachunkowej.

Przypominamy też, że jeżeli faktura/ rachunek są wystawiane ręcznie, to druk powinien być obligatoryjnie opatrzony informacją „Sprzedawca podmiotowo zwolniony z podatku od towarów i usług” i można tego żądać od sprzedawcy. W przeciwnym razie, zgodnie z wytycznymi ZEAS, nie zostanie on zakwalifikowany do refundacji.

Przypominamy również, że wszystkie faktury i rachunki powinni Państwo skserować i dostarczone do pedagoga w 2 egzemplarzach. Dokumenty winny być wystawione na dziecko. Jeżeli na rachunku bądź fakturze figuruje nazwisko rodzica, konieczne jest jej opisanie na odwrocie danymi dziecka „Zakupiono dla córki/ syna ……………………………, ucznia Szkoły Podstawowej nr 143 w Łodzi”.

Pozostałe dowody zakupów będzie można przedstawić do kontroli w terminie późniejszym.

Wpis opublikowano w Aktualności, Informacje i otagowano jako . Dodaj do zakładek.