03wrz2015

Stypendium szkolne/zasiłek szkolny 2015/2016

Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Łodzi informuje, że w związku z dyspozycją przepisu § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1058) zmianie ulega kwota kryterium dochodowego warunkującego możliwość ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego. Począwszy od dnia 1 października 2015 r. o stypendium szkolne będą mogły występować osoby, u których dochód na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty 514 złotych netto.

Wskazane powyżej podwyższenie progu dochodowego stworzy szansę ubiegania się o przyznanie pomocy nowej grupie wnioskodawców. Dlatego też, począwszy od dnia 1 października 2015 r. rodzice/opiekunowie prawni/pełnoletni uczniowie spełniający nowe kryterium i zainteresowani uzyskaniem pomocy będą mogli składać swoje wnioski bezpośrednio w siedzibie Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Łodzi, ul. Kopernika 36, pok. 3, 7, 8 w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30 – 15.30.

Więcej informacji na podstronie pedagoga szkolnego

Wpis opublikowano w Aktualności, Informacje i otagowano jako . Dodaj do zakładek.