24cze2019

Informacje dotyczące składania wniosków o przyznanie pomocy materialnej dla uczniów w roku 2019/ 2020

1. Zadanie polegające na prowadzeniu postępowań w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Łodzi realizuje  Wydział Edukacji Departament Pracy Edukacji i Sportu Spraw Społecznych UMŁ, ul. Krzemieniecka 2b (pokój 102)

Kontakt telefoniczny:  (42) 272-65-65/66/67 lub mailowy: pomocmaterialna@uml.lodz.pl

2. Wnioski o przyznanie pomocy materialnej należy składać do dnia 16 września 2019 w siedzibie Wydziału Edukacji Department Pracy Edukacji i Sportu UMŁ przy ulicy Krzemienieckiej  (pokój 102) w godzinach pracy urzędu

3. W dniach 26.08- 13.09.2019 urzędnicy WE UMŁ będą pełnić dyżury w wybranych  szkołach podstawowych, gdzie wnioskodawcy będą mogli złożyć wniosek lub uzyskać informacje dotyczące pomocy materialnej. Wykaz szkół wraz z harmonogramem w załączeniu. 

4. W roku szkolnym 2019/ 2020 obowiązuje NOWE DRUKI WNIOSKÓW o przyznanie pomocy materialnej (stypendium/ zasiłek). Nowością jest, że jeśli wnioskodawca ubiega się o przyznanie pomocy dla więcej niż jednego ucznia, wypełnia tylko jeden wniosek dla wszystkich dzieci w danej rodzinie.

5. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art.8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej wynosząca 528 złotych netto.

6. Druk wniosku o przyznanie pomocy materialnej NIE WYMAGA, jak dotychczas,  potwierdzenia przez dyrektora szkoły czy uczeń realizuje obowiązek szkolny w danej szkole. Wnioskodawca na etapie wnioskowania składa we wniosku oświadczenie dotyczące miejsca pobierania nauki przez dziecko.

7. W trakcie weryfikacji wniosków WE UMŁ zwróci się z prośbą do Dyrektorów o weryfikację oświadczeń wnioskodawców w zakresie miejsca pobierania nauki przez ucznia, dla którego został złożony wniosek o przyznanie wsparcia.

8. Szczegółowe informacje dla wnioskodawców ubiegających się o przyznanie pomocy materialnej dla uczniów zamieszkujących na terenie Miasta Łodzi znajdą Państwo po 15 sierpnia 2019 na stronach internetowych UMŁ.

Wniosek o zasiłek
Wniosek o stypendium
Informacja dla wnioskodawców – zasiłek (strona 1)
Informacja dla wnioskodawców – zasiłek (strona 2)
Informacja dla wnioskodawców – stypendia (strona 1)
Informacja dla wnioskodawców – stypendia (strona 2)
Harmonogram dyżurów

Wpis opublikowano w Aktualności, Informacje i otagowano jako . Dodaj do zakładek.