16cze2021

I Ty możesz zostać Małym Przedsiębiorcą

Szkoła Podstawowa nr 143 kolejny raz była organizatorem międzyszkolnego konkursu  pn.  „I TY MOŻESZ ZOSTAĆ MAŁYM PRZEDSIEBIORCĄ”. W tym roku była to już VIII edycja konkursu, który zorganizowaliśmy we współpracy z konsultantem ds. bibliotek szkolnych Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego panią Barbarą Langner oraz we współpracy ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Kreatywnych IN-KREA.

Celem zorganizowania konkursu było rozbudzanie zainteresowań uczniów podstawami przedsiębiorczości. Adresatem byli uczniowie trzecich klas łódzkich szkół podstawowych.  Ze względu na reżim sanitarny związany z pandemią konkurs był jednoetapowy i nie spotykaliśmy się w szkole na jego ustnej części. Uczniowie  reprezentujący poszczególne placówki  wykonywali w swoich macierzystych szkołach okładki książek  promujące postawy przedsiębiorcze tj.: aktywność, kreatywność, współdziałanie w zespole itp.. Wykaz pozycji książkowych do wykorzystania organizatorzy wcześniej zaproponowali uczestnikom konkursu. Zadaniem ich było także opisanie w kilku zdaniach – na czym polega przedsiębiorczość bohaterów wybranych przez nich książek.  

Komisja konkursowa, która obradowała w ŁCDNiKP  pod przewodnictwem pani Barbary Langner wybrała najlepsze prace i przyznała nagrody uczniom.

I miejsce    Piotr Sobczak ze Szkoły Podstawowej  nr 30

                   Liwia Prokopczyk ze Szkoły Podstawowej  nr 143


II miejsce   Klaudia Korczak  ze Szkoły Podstawowej  nr 34

                    Aleksandra Bazali ze Szkoły Podstawowej  nr 84


III miejsce  Hanna Dudek  ze Szkoły Podstawowej  nr 84

                    Jan Budzisz ze Szkoły Podstawowej  nr 30

                    Małgorzata Derdoń ze Szkoły Podstawowej  nr 143

Wyróżnienia

                      Julia Zielińska ze SP nr 84

                      Natasza Kapruziak ze SP nr 84

                      Zuzanna Kicińska ze SP nr 143

Dziękujemy uczniom za udział w konkursie, a nauczycielom za doskonałe przygotowanie uczniów.

Dziękujemy także Radzie Rodziców SP nr 143 za ufundowanie nagród.

                                                                                      Koordynator konkursu w SP nr 143 :
                                                                                      Elżbieta Pietrzykowska –Tomczak

Wpis opublikowano w Aktualności, Konkursy i otagowano jako . Dodaj do zakładek.