12lut2022

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/ 2023

Za KO w Łodzi przedstawiamy Państwu:

  1. wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na rok szkolny 2021/2022, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – zarządzenie nr 5,
  2. terminy dotyczące przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów na rok szkolny 2022/23 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, do klas wstępnych, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół branżowych II stopnia i publicznych szkół policealnych oraz do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, w województwie łódzkim – zarządzenia nr 6 i 7.

Prosimy o zapoznanie się.

Wpis opublikowano w Aktualności i otagowano jako . Dodaj do zakładek.