Doradztwo Zawodowe

W roku szkolnym 2021/2022 doradcą zawodowym w Szkole Podstawowej nr 143 w Łodzi jest Pani Agnieszka Znamierowska, która współpracuje z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

Indywidualne konsultacje dla uczniów i rodziców odbywają się  po wcześniejszym uzgodnieniu z doradcą za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus. Spotkania w wersji on-Line obywają się za pośrednictwem aplikacji MS Teams lub w wyjątkowych sytuacjach stacjonarnie.

Pani Agnieszka Znamierowska dyżuruje również w trakcie konsultacji.

Konsultacje dla uczniów i rodziców na terenie szkoły odbywają się w piątki po południu po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym tel. 42 684-73-54