Egzamin Ósmoklasisty

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi
http://www.oke.lodz.pl/info.php?i=313

Centralna Komisja Egzaminacyjna
https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/

Prezentacja Wydawnictwa Operon
Operon prezentacja dla rodziców