Pedagog specjalny

Pedagog specjalny – mgr Beata Waliszewska

Godziny pracy pedagoga specjalnego w roku szkolnym 2023/2024:

Poniedziałek   12.30- 16.00 (16.00 – 17.00 – godzina dostępności raz na dwa tygodnie)

Środa  12.30- 16.00

Czwartek   12.30-  15.30

Kim jest pedagog specjalny?

Pedagog specjalny to osoba, która ściśle współpracuje z wychowawcami, nauczycielami, pedagogiem, psychologiem, rodzicami, poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz instytucjami pozarządowymi, które wspierają wychowawczą funkcję szkoły oraz rodziny.  Pedagog specjalny to osoba, która udziela bezpośredniej pomocy – psychologiczno – pedagogicznej na terenie placówki w postaci zajęć specjalistycznych, jak również w bezpośredniej indywidualnej pracy z dzieckiem.

Czym zajmuje się pedagog specjalny?

Pedagog specjalny w swojej codziennej pracy zajmuje się rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów na terenie placówki. Określa ich mocne oraz słabe strony, wskazuje predyspozycje, uzdolnienia oraz ustala przyczyny niepowodzeń szkolnych, analizuje trudności wychowawcze. Przeprowadza rozmowy indywidualne z rodzicami. Podejmuje działania wychowawcze i profilaktyczne wynikające z programu profilaktyczno – wychowawczego. Pedagog specjalny jest wsparciem nauczycieli, pomaga im dostosować wymagania edukacyjne do potrzeb ucznia. Specjalizacją pedagoga specjalnego jest planowanie, organizowanie, prowadzenie oraz modyfikowanie działań terapeutycznych i opiekuńczych dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz rozwojowymi.

Kiedy należy zgłosić się do pedagoga specjalnego?

  1. Masz problemy z nawiązywaniem relacji w grupie rówieśniczej, jesteś nieśmiały, nie potrafisz się odnaleźć w zespole klasowym;
  2. Nie radzisz sobie z rozwiązywaniem konfliktów, masz problemy z agresją w stosunku do innych osób;
  3. Nie możesz porozumieć się z nauczycielem;
  4. Masz problemy z nauką, nie potrafisz sobie poradzić z nadmiarem obowiązków;
  5. Masz trudną sytuację w domu, nie potrafisz zrozumieć swoich rodziców;
  6. A może wręcz przeciwnie? Masz dużo ciekawych pomysłów, jak integrować społeczność szkolną lub masz dużo ciekawych pomysłów, którymi chcesz się podzielić?

Drogi Rodzicu, zgłoś się do mnie, gdy….

  • czujesz, że rozwój Twojego dziecka nie przebiega prawidłowo;
  • ma problemy z przyswajaniem wiedzy; widzisz, że nie radzi sobie z realizacją obowiązku szkolnego;
  • niepokoi Cię jego zachowanie – jest agresywne w stosunku do rówieśników, osób dorosłych, a może zbyt nieśmiałe?
  • podejrzewasz, że jego rozwój psychofizyczny oraz trudności dydaktyczne lub wychowawcze wymagają konsultacji ze specjalistą.