Samorząd uczniowski

Samorząd Uczniowski w SP 143 w Łodzi
w roku szkolnym 2022/2023

Przewodnicząca
Gabriela Michalak – uczennica klasy 8d

Zastępca przewodniczącej
Kacper Gorzeń – uczeń klasy 8a

Skarbnik
Paulina Jadczak – uczennica klasy 8b

Opiekunowie SU
mgr Ewa Ochmańska
mgr Natalia Tuz-Kaczmarczyk