Samorząd uczniowski

Samorząd Uczniowski w SP 143 w Łodzi
w roku szkolnym 2019/2020

Przewodniczący
Albert Pieróg, uczeń klasy VII B

Zastępca przewodniczącego
Barbara Patora, uczennica klasy VII A

Członkowie Samorządu
Kaja Pieróg, uczennica klasy VI C
Patrycja Karga, uczennica klasy  VI B

Opiekunowie SU
mgr Ewa Ochmańska
mgr Natalia Tuz