Samorząd uczniowski

Samorząd Uczniowski w SP 143 w Łodzi
w roku szkolnym 2021/2022

Przewodnicząca
Małgorzata Banaś – uczennica klasy 8a

Zastępca przewodniczącej
Gabriela Podstolska –  uczennica klasy 8b

Zastępca przewodniczącej
Zuzanna Pawlica – uczennica klasy 7e

Opiekunowie SU
mgr Renata Kulczyńska
mgr Ewa Ochmańska