Samorząd uczniowski

Samorząd Uczniowski w SP 143 w Łodzi
w roku szkolnym 2023/2024

Przewodnicząca
Roksana Ciosek– uczennica klasy 8a

I Zastępca przewodniczącej
Wojciech Banaś – uczeń klasy 7b

II Zastępca przewodniczącej
Maria Jaksa – uczennica klasy 5a

Opiekunowie SU
mgr Ewa Ochmańska
mgr Natalia Tuz-Kaczmarczyk