Harmonogram spotkań z rodzicami

w roku szkolnym 2021/2022:

L.p.DataRodzaj spotkaniaKlasy
1.13.09.2021 (poniedziałek)
g. 17.00 i 17.30
zebrania rozpoczynające rok szkolny1-3
14.09.2021 (wtorek)
g. 17.00 i 17.30
zebrania rozpoczynające rok szkolny4-8
2.25.10.2021 (poniedziałek)
g. 17.00
konsultacje1-8
3.13.12.2021 (poniedziałek)
g. 17.00
konsultacje1-8
5.31.01.2022 (poniedziałek)
g. 17.00 i 17.30
zebrania śródroczne1-3
01.02.2022 (wtorek)
g. 17.00 i 17.30
zebrania śródroczne4-8
6.21.03.2022 (poniedziałek)
g. 17.00
konsultacje1-8
7.25.04.2022 (poniedziałek)
g. 17.00
konsultacje1-8
8.16.05.2022 (poniedziałek)
g. 17.00
konsultacje1-8
9.13.06.2022 (poniedziałek)
g. 17.00 i 17.30
zebrania podsumowujące rok szkolny1-3
14.06.2022 (wtorek)
g. 17.00 i 17.30
zebrania podsumowujące rok szkolny4-8