Harmonogram spotkań z rodzicami

w roku szkolnym 2022/2023:

L.p.DataRodzaj spotkaniaKlasy
1.11.09.2023 (poniedziałek)
g. 17.00
zebrania rozpoczynające rok szkolny1-3
12.09.2023 (wtorek)
g. 17.00
zebrania rozpoczynające rok szkolny4-8
2.23.10.2023 (poniedziałek)
g. 17.00
konsultacje1-8
3.11.12.2023 (poniedziałek)
g. 17.00
konsultacje1-8
5.12.02.2024 (poniedziałek)
g. 17.00
zebrania śródroczne1-3
13.02.2024 (wtorek)
g. 17.00
zebrania śródroczne4-8
6.08.04.2024 (poniedziałek)
g. 17.00
konsultacje1-8
9.20.05.2024 (poniedziałek)
g. 17.00
zebrania podsumowujące rok szkolny1-3
21.05.2024 (wtorek)
g. 17.00
zebrania podsumowujące rok szkolny4-8