Harmonogram spotkań z rodzicami

w roku szkolnym 2022/2023:

L.p.DataRodzaj spotkaniaKlasy
1.12.09.2022 (poniedziałek)
g. 17.00
zebrania rozpoczynające rok szkolny1-3
13.09.2022 (wtorek)
g. 17.00
zebrania rozpoczynające rok szkolny4-8
2.24.10.2022 (poniedziałek)
g. 17.00
konsultacje1-8
3.05.12.2022 (poniedziałek)
g. 17.00
konsultacje1-8
5.06.02.2023 (poniedziałek)
g. 17.00
zebrania śródroczne1-3
07.02.2023 (wtorek)
g. 17.00
zebrania śródroczne4-8
6.20.03.2023 (poniedziałek)
g. 17.00
konsultacje1-8
9.08.05.2023 (poniedziałek)
g. 17.00
zebrania podsumowujące rok szkolny1-3
09.05.2023 (wtorek)
g. 17.00
zebrania podsumowujące rok szkolny4-8
8.05.06.2023 (poniedziałek)
g. 17.00
konsultacje1-8