Harmonogram spotkań z rodzicami

Spotkania z rodzicami w roku szkolnym 2020/2021:

L.p.DataRodzaj spotkaniaKlasy
1.14.09.2020 (poniedziałek)
g. 17.00/17.30
zebrania rozpoczynające rok szkolny1-3
15.09.2020 (wtorek)
g. 17.00/17.30
zebrania rozpoczynające rok szkolny4-8
2.26.10.2020 (poniedziałek)
g. 17.00
konsultacje1-8
3.14.12.2020 (poniedziałek)
g. 17.00
konsultacje1-8
4.18.01.2021 (poniedziałek)
g. 17.00
konsultacje1-8
5.15.02.2021 (poniedziałek)
g. 17.00/17.30
zebrania śródroczne1-3
16.02.2021 (wtorek)
g. 17.00/17.30
zebrania śródroczne4-8
6.29.03.2021 (poniedziałek)
g. 17.00
konsultacje1-8
7.17.05.2021 (poniedziałek)
g. 17.00
konsultacje1-8
8.14.06.2021 (poniedziałek)
g. 17.00/17.30
zebrania podsumowujące rok szkolny1-3
15.06.2021 (wtorek)
g. 17.00/17.30
zebrania podsumowujące rok szkolny4-8