Program UNICEF

Logotyp UNICEF w raz Miasta Łódź

Szkoła Podstawowa nr 143 w Łodzi  jest objęte programem UNICEF, którego realizacja jest możliwa dzięki wsparciu finansowemu zapewnionemu przez Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF.

Zadania z tego programu obejmują następujące działania: