Zakup książek, zeszytów ćwiczeń i multimedialnych materiałów dydaktycznych i oprogramowania do pracowni cyfrowych dla uczniów uchodźców