Bezpieczeństwo w czasie pandemii

Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało nowe wytyczne dla szkół podstawowych, które będą obowiązywały od 1 września 2021 r. Prosimy o zapoznanie się ze zbiorem zaleceń i rekomendacji, których celem jest bezpieczna oraz higieniczna organizacja zajęć w warunkach epidemii w nowym roku szkolnym.

List Dyrekcji szkoły do uczniów i rodziców na rozpoczęcie roku szkolnego.

Czytaj więcej >Bezpieczny powrót do szkół