Bezpieczeństwo w czasie pandemii

List Dyrekcji szkoły do uczniów i rodziców na rozpoczęcie roku szkolnego.

Czytaj więcej >Bezpieczny powrót do szkół