Biblioteka

Bibliotekarz – mgr Elżbieta Pietrzykowska- Tomczak 

Godziny pracy nauczyciela bibliotekarza w roku szkolnym 2023/ 2024

Poniedziałek 10.15- 16.15
Wtorek  8.30- 14.30
Środa 8.30- 14.30
Czwartek 8.30- 14.30
Piątek 8.30- 14.30

Biblioteka szkolna gromadzi zbiory biblioteczne oraz je udostępnia  uczniom i nauczycielom, poprzez wypożyczenia do domu oraz prezencyjne – w kąciku czytelniczym.                                                

Aktualny stan księgozbioru to 5159 pozycji inwentarzowych, uwzględniając księgozbiór, który znajduje się w lokalu biblioteki oraz ten w pracowniach szkolnych.

Nauczyciel – bibliotekarz zajmuje się: 

  • udostępnianiem zbiorów, 
  • udzielaniem informacji bibliotecznych, 
  • udzielaniem odpowiedzi na kwerendy uczniów i nauczycieli, 
  • doradzaniem w wyborach czytelniczych, 
  • rozbudzaniem zainteresowań czytelniczych uczniów poprzez głośne czytanie najmłodszym uczniom, 
  • organizowaniem konkursów czytelniczych, wystaw okazjonalnych, wycieczek do innego rodzaju bibliotek i instytucji kultury. 

W bibliotece działa też  KOŁO PRZYJACIÓŁ BIBLIOTEKI, które skupia uczniów klas starszych.

Czytelnicy biblioteki szkolnej zarówno z klas młodszych, jak i starszych uczestniczą  co roku w ogólnołódzkim FESTIWALU BIBLIOTEK SZKOLNYCH organizowanym przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

Nauczyciel – bibliotekarz jest także koordynatorem organizacji na terenie szkoły międzyszkolnego konkursu promującego czytelnictwo i przedsiębiorczość najmłodszych  pn.: „I TY MOŻESZ ZOSTAĆ MAŁYM PRZEDSIĘBIORCĄ” organizowanym we współpracy z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. W tym roku szkolnym będzie to już XI edycja.