Biblioteka

BIBLIOTEKA W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Biblioteka w naszej szkole jest ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli, rodziców i pracowników szkoły. Biblioteka szkolna wspomaga realizację podstawy programowej poprzez przygotowywanie uczniów do samokształcenia, selekcjonowania i wykorzystywania informacji. Jest też miejscem, gdzie w ciszy i spokoju można spędzić czas z książką, czasopismem, czy też grą edukacyjną.

Biblioteka zajmuje pomieszczenie, w którym znajduje się wypożyczalnia i kącik czytelniczy. Na miejscu można skorzystać z księgozbioru podręcznego zawierającego encyklopedie ogólne i specjalne, słowniki językowe i rzeczowe, poradniki, przewodniki, atlasy i albumy. Do wypożyczania są książki beletrystyczne i popularnonaukowe oraz czasopisma i komiksy.

WOLUMINY

Aktualny stan księgozbioru to 5579  woluminów, uwzględniając pozycje znajdujące się w lokalu biblioteki oraz  salach lekcyjnych, z czego dużą cześć stanowi literatura piękna, w tym lektury szkolne.

Księgozbiór jest aktualizowany w miarę posiadanych środków pod kątem potrzeb i zainteresowań czytelników.

UPOWSZECHNIANIE CZYTELNICTWA

Biblioteka uczestniczy w upowszechnianiu czytelnictwa i rozwijaniu kompetencji czytelniczych wśród uczniów poprzez formy wizualnej propagandy książki m.in. wystawki książek lub wybranych utworów dla najmłodszych, wystawki okazjonalne – związane ze świętami i tradycjami, prezentacja ulubionych autorów oraz poprzez konkursy szkolne nt. przeczytanych książek.

WSPÓŁPRACA

Biblioteka współpracuje z filią nr 17 MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ przy ul. Rudzkiej oraz z BIBLIOTEKĄ AMERICAN CORNER, działającą przy Uniwersytecie Łódzkim. Uczniowie często uczestniczą w zajęciach organizowanych przez wyżej wymienione placówki lub współorganizują je razem z bibliotekarzem SP nr 143.

AKCJE

Biblioteka uczestniczy w akcji pn. „Cała Polska czyta dzieciom”, gości u siebie najmłodszych uczniów, którzy słuchają  wybranych utworów dla dzieci czytanych  przez bibliotekarza lub uczniów starszych klas.

ZAJĘCIA DODATKOWE

Nauczyciel – bibliotekarz w ramach zajęć dodatkowych prowadzi dla uczniów klas   koła zainteresowań:
1. KOŁO PRZYJACIÓŁ BIBLIOTEKI
2. KOŁO PRZEDSIĘBIORCZO – KONSUMENCKIE

Pierwsze z nich adresowane jest do uczniów pragnących pogłębiać swoje zainteresowania czytelnicze, drugie dla zainteresowanych edukacją konsumencką i przedsiębiorczością dla najmłodszych.

Uczestnicy zajęć biorą udział w ogólnołódzkich projektach i konkursach międzyszkolnych.

KONKURSY

Nauczyciel – bibliotekarz jest koordynatorem organizacji w SP nr 143 poszczególnych edycji konkursów międzyszkolnych tj.:
„I TY MOŻESZ ZOSTAĆ MAŁYM PRZEDSIĘBIORCĄ” (we współpracy z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego),
„AMERICA AND ITS PEOPLE”(we współpracy z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego oraz AMERICAN CORNER).

Zaproszenie do udziału w konkursie bibliotecznym w roku szkolnym 2018/ 2019

Nauczyciel-bibliotekarz zaprasza uczniów klas I, II, III i IV do udziału w konkursie  pn. „Wyruszam z książką w świat”.

Zadaniem uczestnika jest wykonanie  z a k ł a d k i    d o    k s i ą ż k i, która  nawiązuje do przeczytanej powieści dla dzieci ( akcja powieści – osadzona we współczesności).

Zakładka powinna być:
– wykonana samodzielnie przez jednego ucznia,
– wykonana w nawiązaniu do treści książki,
– wykonana w dowolnym formacie, techniką  dowolną z wyłączeniem techniki komputerowej.

Szkolna Komisja Konkursowa pod kierunkiem nauczyciela – bibliotekarza oceni wykonane zakładki oraz wybierze 4 najciekawsze, które zostaną przesłane do łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego na XVIII Festiwal Bibliotek Szkolnych.  Czekają ciekawe nagrody!!!

Ostateczny termin dostarczenia zakładek do biblioteki szkolnej:  20.12. 2018 r.

Rozstrzygnięcie konkursu bibliotecznego pn. „Wyruszam z książką w świat”

Konkurs biblioteczny dla uczniów klas I – IV polegający na przygotowaniu zakładek do książek został zakończony w styczniu 2019 r.

Szkolna Komisja Konkursowa spośród kilkudziesięciu prac wybrała najciekawsze zakładki, biorąc pod uwagę:

  • nawiązanie do wybranej książki,
  • samodzielność wykonania pracy,
  • estetykę,
  • ogólne wrażenie.

Najwyżej ocenione przez Szkolną Komisję Konkursową zakładki: Zuzanny Kicińskiej z kl. Ib, Aleksandra Pawlaka z kl. IIa, Julii Gawrysiak z kl. IVc i Leny Ogrodowczyk z kl. IVe zostały przesłane do Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, aby reprezentować  naszą szkołę na XVIII Festiwalu Bibliotek Szkolnych.

Kilkanaście innych zakładek zostało wyróżnionych, a ich autorzy w podziękowaniu otrzymali drobne upominki.

Dziękujemy wszystkim uczniom za udział w konkursie!
                                            nauczyciel plastyki – Joanna Kowalczyk
nauczyciel- bibliotekarz Elżbieta Pietrzykowska-Tomczak