Biblioteka

Biblioteka szkolna gromadzi zbiory biblioteczne oraz je udostępnia uczniom i nauczycielom, poprzez wypożyczenia do domu oraz prezencje – w kąciku czytelniczym. Aktualny stan księgozbioru to 5059 pozycji inwentarzowych, uwzględniając księgozbiór, który znajduje się w lokalu biblioteki oraz ten w pracowniach szkolnych.

Nauczyciel – bibliotekarz zajmuje się:

  • udostępnianiem zbiorów,
  • udzielaniem informacji bibliotecznych,
  • udzielaniem odpowiedzi na kwerendy uczniów i nauczycieli,
  • doradzaniem w wyborach czytelniczych,
  • a przede wszystkim rozbudzaniem zainteresowań czytelniczych uczniów poprzez głośne czytanie najmłodszym uczniom, organizowanie konkursów czytelniczych, wystaw okazjonalnych, wycieczek do innego rodzaju bibliotek i instytucji kultury.

W bibliotece działa KOŁO PRZYJACIÓŁ BIBLIOTEKI dla uczniów klas starszych.

Czytelnicy biblioteki SP nr 143 zarówno z klas młodszych, jak i starszych uczestniczą co roku w ogólnołódzkim FESTIWALU BIBLIOTEK SZKOLNYCH organizowanym przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

Nauczyciel – bibliotekarz jest także koordynatorem organizacji w SP nr 143 konkursu międzyszkolnego promującego czytelnictwo i przedsiębiorczość najmłodszych pn. „ I TY MOŻESZ ZOSTAĆ MAŁYM PRZEDSIĘBIORCĄ” organizowanym we współpracy z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. W tym roku szkolnym będzie to już X edycja.

Do szkolnej biblioteki zapraszamy codziennie w godzinach 8.30 – 14.30 z wyjątkiem środy, kiedy to biblioteka jest czynna w godzinach 10.30 – 16.30.