Projekt „Once upon a legend” Our European stories retold

Projekt eTwinning „Changing Stereotypes from Traditional Legends to Comics”

W roku szkolnym 2020/21 chętni uczniowie klasy 7apod kierunkiem pani Olgi Góźdź biorą udział w projekcie eTwinning „Changing Stereotypes from Traditional Legends to Comics”. Realizując projekt współpracujemy ze szkołami z Chorwacji, Grecji, Hiszpani, Turcji oraz Ukrainy. W projekcie wykorzystujemy narzędzia TIK.

Celem projektu jest reinterpretacja różnych legend regionalnych z każdego kraju. Uczniowie zapoznają się z różnymi legendami z  własnej kultury, analizują je, identyfikują stereotypy, a następnie przepisują te historie na język angielski i wymieniają się z uczniami ze szkół partnerskich. Na bazie poznanych legend tworzone są komiksy, które w końcowej fazie projektu zostają zaprezentowane w formie przedstawienia.

W ramach prac projektowych zaprezentowaliśmy naszą szkołę używając aplikacji Padlet Wall:

Nagraliśmy filmiki prezentujące każdego z nas:

Braliśmy udział w konkursie na najlepsze logo projektu:

Analizowaliśmy różne rodzaje stereotypów oraz ich przyczyny, konsekwencje oraz paradygmaty:

Będąc już na nauczaniu zdalnym udało nam się nagrać filmik przedstawiający typowe stereotypy o Polakach:

Aktualnie tłumaczymy wybrane legendy związane z naszym regionem na język angielski, a przed nami jeszcze wiele interesujących zadań projektowych. 

Uczestnicy projektu odszukali różne legendy dotyczące naszego regionu przetłumaczyli na język angielski oraz zapoznali się z legendami przygotowanymi przez uczniów z krajów partnerskich.

e-Twinning - „From Old Legends to Comics” - prace uczniów

Link do legend, zachęcamy do lektury.
https://www.bookemon.com/flipread/891874/etwinning-polish-legends

Następnie zostały utworzone międzynarodowe grupy uczniów, które wymieniły się swoimi legendami. Uczniowie znaleźli i przeanalizowali stereotypy z legend innych krajów członkowskich. Korzystając z prezentacji multimedialnych pokazali innym swoje wnioski.

e-Twinning - „Stereotype” - prace uczniów cz.1
e-Twinning - „Stereotype” - prace uczniów cz.2

Realizując kolejne zadanie uczniowie ponownie skupili się na swoich polskich legendach i narysowali scenopisy obrazkowe (storyboards) przekształcając  legendy w obrazy, pogłębiając tym samym analizę i interpretację tych legend.

e-Twinning - „Storyboards” - prace uczniów cz.1
e-Twinning - „Storyboards” - prace uczniów cz.2
e-Twinning - „Storyboards” - prace uczniów cz.3

Pracując w międzynarodowych grupach, uczniowie wymienili się stworzonymi przez siebie scenopisami obrazkowymi i rozpoczęli pracę nad tworzeniem komiksów z poznanych wcześniej legend. Na tym etapie działań szczególny nacisk kładziony jest na komunikację między uczniami. Korzystając z platformy TwinSpace projektu uczniowie mają możliwość zadawania pytań, przedyskutowania, czy wyjaśnienia wszelkich wątpliwości w języku angielskim dotyczących scenopisów w celu stworzenia jak najlepszego komiksu.

Końcowe zadania projektowe polegały na tworzeniu komiksów, pisaniu dialogów w języku angielskim, a następnie słownym zaprezentowaniu komiksów stworzonych przez kraje partnerskie. Poniżej przedstawiamy komiksy oraz ich słowną prezentację. 

https://www.storyjumper.com/book/read/110441896/60c2877da1c6a

Pomimo trudności związanych z pandemią udało nam się zrealizować wszystkie zadania projektowe. Projekt okazał się niezwykłą przygodą po legendach z różnych krajów europejskich, a uczniowie nie mogą się już doczekać kolejnego, fascynującego projektu eTwinning w przyszłym roku szkolnym.

Serdecznie dziękuję wszystkim uczniom za ogromny wkład pracy w zadania projektowe, excellent work! 😊.

Opiekun projektu
Olga Góźdź

Prezentujemy zestawienie wszystkich komiksów wykonanych przez uczniów ze szkół partnerskich.