Doradztwo zawodowe

Doradcą zawodowym w Szkole Podstawowej nr 143 w Łodzi jest Pani Agnieszka Znamierowska, która współpracuje z Ośrodkiem Doradztwa Zawodowego Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

Indywidualne konsultacje dla uczniów i rodziców odbywają się zgodnie z harmonogramem konsultacji oraz w godzinie dostępności nauczyciela po wcześniejszym uzgodnieniu spotkania z doradcą za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus lub wiadomość e-mail: a.znamierowska@sp143.elodz.edu.pl

Zadania doradcy zawodowego:

 1. Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz na pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej.
 2. Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia.
 3. Wskazywanie uczniom, rodzicom i nauczycielom dodatkowych źródeł informacji dotyczących m.in. rynku pracy, trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia.
 4. Udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom.
 5. Prowadzenie grupowych zajęć aktywizacyjnych, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej.
 6. Koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę.
 7. Współpraca z instytucjami wspierającymi system doradztwa zawodowego.

Etapy planowania kariery zawodowej:

 • poznanie siebie (czynniki wewnętrzne),
 • poznanie zawodów, rynku pracy (czynniki zewnętrzne),
 • poznanie ścieżek kształcenia i tendencji na rynku pracy,
 • podejmowanie decyzji – właściwe zaplanowanie kariery, czyli określenie drogi rozwoju zawodowego.