Projekt „Razem przez pandemię”

Projekt jest skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz ich nauczycieli. Celem projektu jest zapewnienie dzieciom wsparcia w okresie pandemii poprzez działania, które mają przywrócić do ich życia ruch, radość, kontakt z rówieśnikami i poczucie wspólnoty.

Cele:

  • zapewnienie dzieciom wsparcia emocjonalnego podczas trwającej pandemii
  • wskazanie dzieciom sfer życia/ przestrzeni, które pozostały niezmienione mimo pandemii
  • kształtowanie umiejętności odnajdywania się w nowej, zmienionej przez epidemię rzeczywistości
  • uaktywnienie dzieci, zmotywowanie ich do działania
  • zachęcenie do podejmowania aktywności fizycznej
  • rozwijanie empatii
  • stworzenie bezpiecznej przestrzeni do współpracy między placówkami w warunkach trwającej epidemii
  • umożliwienie dzieciom nawiązywania kontaktów społecznych z dziećmi spoza placówki z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych
  • wdrażanie do bezpiecznego korzystania z TI

Opiekunowie projektu: p. Olga Góźdź, p. Marta Śliwińska, p. Beata Twardowska

Jesteśmy w trakcie działań projektowych. Uczniowie w ramach CZASU NADZIEI brali aktywny udział w tworzeniu GALERII ZACHWYTU NAD ŚWIATEM oraz ŚCIANY POZYTYWNEJ MYŚLI PANDEMICZNEJ. Pandemia zmieniła nasze życie, jednak nie zmieniła wszystkiego! Zadaniem uczniów było zastanowienie się nad tym co ich zachwyca pomimo pandemii, co daje radość pomimo pandemii. Dodatkowo uczniowie odpowiadali na pytanie co zyskaliśmy dzięki pandemii koronawirusa. Dzięki pandemii mogę…