Projekt „Razem przez pandemię”

Projekt „Razem przez pandemię” odznaczony Krajową Odznaką Jakości eTwinning

Projekt jest skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz ich nauczycieli. Celem projektu jest zapewnienie dzieciom wsparcia w okresie pandemii poprzez działania, które mają przywrócić do ich życia ruch, radość, kontakt z rówieśnikami i poczucie wspólnoty.

Cele:

  • zapewnienie dzieciom wsparcia emocjonalnego podczas trwającej pandemii
  • wskazanie dzieciom sfer życia/ przestrzeni, które pozostały niezmienione mimo pandemii
  • kształtowanie umiejętności odnajdywania się w nowej, zmienionej przez epidemię rzeczywistości
  • uaktywnienie dzieci, zmotywowanie ich do działania
  • zachęcenie do podejmowania aktywności fizycznej
  • rozwijanie empatii
  • stworzenie bezpiecznej przestrzeni do współpracy między placówkami w warunkach trwającej epidemii
  • umożliwienie dzieciom nawiązywania kontaktów społecznych z dziećmi spoza placówki z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych
  • wdrażanie do bezpiecznego korzystania z TI

Opiekunowie projektu: p. Olga Góźdź, p. Marta Śliwińska, p. Beata Twardowska

Jesteśmy w trakcie działań projektowych. Uczniowie w ramach CZASU NADZIEI brali aktywny udział w tworzeniu GALERII ZACHWYTU NAD ŚWIATEM oraz ŚCIANY POZYTYWNEJ MYŚLI PANDEMICZNEJ. Pandemia zmieniła nasze życie, jednak nie zmieniła wszystkiego! Zadaniem uczniów było zastanowienie się nad tym co ich zachwyca pomimo pandemii, co daje radość pomimo pandemii. Dodatkowo uczniowie odpowiadali na pytanie co zyskaliśmy dzięki pandemii koronawirusa. Dzięki pandemii mogę…

Kolejne zadania projektowe realizowane były pod hasłem- CZAS NA WSPARCIE. W ramach tego zadania uczniowie przygotowali kartki wsparcia za pomocą narzędzi interaktywnych, które następnie zostały rozesłane w formie elektronicznej wykorzystując aplikację Pictramap do placówek partnerskich.

Następne działania projektowe miały na celu zarażenie innych pasjami. W ramach CZASU NA PASJE uczniowie prezentowali swoje zainteresowania w formie filmików oraz zachęcali innych partnerów do spróbowania czegoś nowego. Każda grupa projektowa wybierała jeden film, który spodobał jej się najbardziej i pokazywała, jak próbuje nowych rzeczy. Została utworzona prezentacja Genially, w której umieszczone zostały wszystkie filmiki.

Po pasjach przyszedł czas na sport. W ramach CZASU NA SPORT uczniowie wzajemnie zachęcali się do podjęcia wyzwań sportowych. Zostały nagrane filmiki, w których dzieci zaprezentowały wybraną aktywność fizyczną oraz zachęcili pozostałych do jej wykonania. Każda grupa projektowa wybrała film, który spodobał jej się najbardziej i podjęła wyzwanie sportowe. Filmy z wyzwaniami oraz relacje z podjętymi działaniami zamieszczone zostały na wspólnie stworzonej prezentacji Genially.

CZAS NA WSPARCIE. Zdajemy sobie sprawę z tego, że pandemia to trudny czas- każdy z nas jest w trudnej dla siebie sytuacji. Staraliśmy się jednak nie skupiać tylko i wyłącznie na sobie, ale zauważać innych w potrzebie. Ten projekt zapewnił wsparcie nam, a my zapewniliśmy wsparcie innym. Poniżej zdjęcia  dokumentujący naszą pomoc. Ze zdjęć zostanie stworzony wspólny collage.

W ramach CZASU NA DOBRE ROZWIĄZANIA uczniowie z wszystkich szkół partnerskich ozdabiali swoje maseczki tworząc galerię wesołych maseczek. Bardzo serdecznie dziękujemy p. Joannie Kowalczyk za pomoc i realizację tego zadania na lekcji plastyki. Powstało wiele, przepięknych, kolorowych maseczek, rozweselających każdego ucznia. W ramach tego czasu nauczyciele z partnerskim placówek są w trakcie tworzenia pandemicznego wieloporadnika dla uczniów. Poradnik będzie dostępny w niedługim czasie.