Kalendarz

KALENDARZ NA ROK SZKOLNY 2022/ 2023

(podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
01 września 2022 r.
Dzień Edukacji Narodowej14 października 2022 r.
Wszystkich Świętych01 listopada 2022 r.
Dzień Niepodległości11 listopada 2022 r.
Zimowa przerwa świąteczna22 – 31 grudnia 2022 r.
Nowy Rok01 stycznia 2023r.
Trzech Króli06 stycznia 2023 r.
Ferie zimowe16 – 27 stycznia 2023 r.
Zakończene I półrocza31 stycznia 2023 r.
Wiosenna przerwa świąteczna6 – 11 kwietnia 2023 r.
Święto Pracy01 maja 2023 r.
Święto Konstytucji 3 Maja03 maja 2023 r.
Ogólnopolski Egzamin Ósmoklasisty23 – 25 maja 2023 r.
Boże Ciało08 czerwca 2023 r.
Dodatkowy termin Egzaminu Ósmoklasisty12 – 14 czerwca 2023 r.
Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
23 czerwca 2023 r.
Ferie letnie24 czerwca – 31 sierpnia 2023 r.

W oparciu o § 5.1 rozporządzenia MEN z dnia 11.08.2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 143 w Łodzi ustala w roku szkolnym 2022/2023 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

  • 31.10.2022
  • 02.05.2023
  • 23.05.2023
  • 24.05.2023
  • 25.05.2023
  • 09.06.2023
  • 16.06.2023

i informuje, że w w/w dniach szkoła organizuje zajęcia wychowawczo-opiekuńcze, z wyjątkiem dni, w których odbywa się Ogólnopolski Egzamin Ósmoklasisty.