Kalendarz

KALENDARZ NA ROK SZKOLNY 2021/ 2022

(podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
01 września 2021 r.
Dzień Edukacji Narodowej14 października 2021 r.
Wszystkich Świętych01 listopada 2021 r.
Dzień Niepodległości11 listopada 2021 r.
Zimowa przerwa świąteczna23 – 31 grudnia 2021 r.
Nowy Rok01 stycznia 20212r.
Trzech Króli06 stycznia 2022 r.
Zakończene I półrocza28 stycznia 2022 r.
Ferie zimowe14 – 27 lutego 2022 r.
Wiosenna przerwa świąteczna14 – 19 kwietnia 2022 r.
Ogólnopolski Egzamin Ósmoklasisty24 – 26 maja 2022 r.
Święto Pracy01 maja 2022 r.
Święto Konstytucji 3 Maja03 maja 2022 r.
Dodatkowy termin Egzaminu Ósmoklasisty13 – 15 czerwca 2022 r.
Boże Ciało16 czerwca 2022 r.
Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
24 czerwca 2022 r.
Ferie letnie25 czerwca – 31 sierpnia 2022 r.

W oparciu o § 5.1 rozporządzenia MEN z dnia 11.08.2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 143 w Łodzi ustala w roku szkolnym 2021/2022 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych:

  • 12.11.2021
  • 07.01.2022
  • 02.05.2022
  • 24.05.2022
  • 25.05.2022
  • 26.05.2022
  • 17.06.2021

i informuje, że w w/w dniach szkoła organizuje zajęcia wychowawczo- opiekuńcze, z wyjątkiem dni, w których odbywa się Ogólnopolski Egzamin Ósmoklasisty.