Kalendarz

Kalendarz roku szkolnego 2023/ 2024

(podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
04 września 2023 r.
Dzień Edukacji Narodowej14 października 2023 r.
Wszystkich Świętych01 listopada 2023 r.
Dzień Niepodległości11 listopada 2023 r.
Zimowa przerwa świąteczna23 – 31 grudnia 2023 r.
Nowy Rok01 stycznia 2024 r.
Trzech Króli06 stycznia 2024 r.
Zakończene I półrocza24 stycznia 2024 r.
Ferie zimowe29 – 11 lutego 2024 r.
Wiosenna przerwa świąteczna28 – 02 kwietnia 2024 r.
Święto Pracy01 maja 2024 r.
Święto Konstytucji 3 Maja03 maja 2024 r.
Ogólnopolski Egzamin Ósmoklasisty14 – 16 maja 2024 r.
Boże Ciało30 maja 2024 r.
Dodatkowy termin Egzaminu Ósmoklasisty10 – 12 czerwca 2024 r.
Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
21 czerwca 2024 r.
Ferie letnie22 czerwca – 31 sierpnia 2024 r.

W oparciu o § 5.1 rozporządzenia MEN z dnia 11.08.2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 143 w Łodzi ustala w roku szkolnym 2022/2023 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

  • 29.04.2024
  • 30.04.2024
  • 02.05.2024
  • 14.05.2024
  • 15.05.2024
  • 16.05.2024
  • 31.05.2024
  • 14.06.2024

i informuje, że w w/w dniach szkoła organizuje zajęcia wychowawczo-opiekuńcze, z wyjątkiem dni, w których odbywa się Ogólnopolski Egzamin Ósmoklasisty.