Kalendarz

KALENDARZ NA ROK SZKOLNY 2020/ 2021

(podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
01 września 2020 r.
Dzień Edukacji Narodowej14 października 2020 r.
Wszystkich Świętych01 listopada 2020 r.
Dzień Niepodległości11 listopada 2020 r.
Zimowa przerwa świąteczna23 – 31 grudnia 2020 r.
Nowy Rok01 stycznia 2021 r.
Trzech Króli06 stycznia 2021 r.
Zakończene I półrocza29 stycznia 2021 r.
Ferie zimowe1 – 14 lutego 2021 r.
Wiosenna przerwa świąteczna1 – 6 kwietnia 2021 r.
Ogólnopolski Egzamin Ósmoklasisty25 – 27 maja 2021 r.
Święto Pracy01 maja 2021 r.
Święto Konstytucji 3 Maja03 maja 2021 r.
Dodatkowy termin Egzaminu Ósmoklasisty16 – 18 czerwca 2021 r.
Boże Ciało3 czerwca 2021 r.
Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
25 czerwca 2021 r.
Ferie letnie26 czerwca – 31 sierpnia 2020 r.

W oparciu o § 5.1 rozporządzenia MEN z dnia 11.08.2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 143 w Łodzi ustala w roku szkolnym 2020/2021 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych:

 • 04.01.2021 (poniedziałek)
 • 05.01.2021 (wtorek)
 • 25.05.2021 (wtorek)
 • 26.05.2021  (środa)
 • 27.05.2021 (czwartek)
 • 04.06.2021 (piątek)

i informuje, że w w/w dniach szkoła organizuje zajęcia wychowawczo- opiekuńcze, z wyjątkiem dni, w których odbywa się Ogólnopolski Egzamin Ósmoklasisty.

W związku ze stanem pandemii i zmianami w terminie ferii zimowych, uległ zmianie kalendarz roku
szkolnego 2020/2021 w naszej szkole. Aktualnie dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych
to:

 • 04.01.2021 (poniedziałek)
 • 05.01.2021 (wtorek)
 • 25.05.2021 (wtorek)
 • 26.05.2021  (środa)
 • 27.05.2021 (czwartek)
 • 04.06.2021 (piątek)
 • 18.06.2021 (piątek)
 • 21.06.2021 (poniedziałek)

Przypominamy, że w/w dniach szkoła organizuje zajęcia wychowawczo- opiekuńcze, z wyjątkiem
dni, w których odbywa się Ogólnopolski Egzamin Ósmoklasisty (25- 27.05.2021).