Kontakt

Szkoła Podstawowa Nr 143

93-459 Łódź, ul. Kuźnicka 12
telefon/fax: 042 684 73 54
e-mail: kontakt@sp143.elodz.edu.pl

Dyrektor szkoły:
mgr Agnieszka Sasin-Dziuda
e-mail: a.dziuda@sp143.elodz.edu.pl

Wicedyrektor szkoły:
mgr Agnieszka Gacka
e-mail: agacka@sp143.elodz.edu.pl

Pedagog szkolny:
mgr Emilia Gosławska
e-mail: e.goslawska@sp143.elodz.edu.pl

Pedagog specjalny:
mgr Marta Pieszyńska-Pietrucha
e-mail: m.pietrucha@sp143.elodz.edu.pl

Pedagog specjalny:
mgr Marta Walburg
e-mail: m.walburg@sp143.elodz.edu.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Piotr Pryliński
e-mail: iod@sp143.elodz.edu.pl

Zobacz Klauzulę przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.