Odznaki Jakości eTwinning

Europejska Odznaka Jakości

Miło nam poinformować, że nasza szkoła otrzymała Europejską Odznakę Jakości eTwinning za wspaniałą pracę w projekcie eTwinning „Once upon a legend. Our European stories retold”. Oznacza to, że praca naszej szkoły została oceniona jako reprezentująca najwyższy europejski poziom. W związku z tym otrzymaliśmy certyfikat świadczący o wysokiej jakości projektu. Co więcej, nasz projekt zostanie pokazany w specjalnym miejscu na Europejskim Portalu www.etwinning.net

Odznaka Jakości za projekt „Razem przez pandemię”

Z radością informujemy, że dwoje nauczycieli naszej szkoły, Pani Olga Góźdź i Pani Marta Śliwińska , otrzymały Krajową Odznakę Jakości za projekt „Razem przez pandemię”. Projekt spełniał wszystkie kryteria KOJ, takie jak:

  • innowacja pedagogiczna i kreatywność
  • integracja z programem nauczania
  • komunikacja, współpraca i wymiana informacji pomiędzy szkołami partnerskimi
  • wykorzystanie technologii
  • rezultaty, wpływ i dokumentacja

Serdecznie gratulujemy i dziękujemy wszystkim nauczycielom i uczniom zaangażowanym w projekt.

Odznaka Jakości eTwinnig za projekt „Once upon a legend”

Z radością informujemy o wyróżnieniu Krajową Odznaką Jakości naszego szkolnego projektu eTwinning „Once upon a legend”. Our european stories retold. Dziękujemy opiekunowi projektu oraz wszystkim uczniom zaangażowanym w projekt z klasy VII a.

eTwinning National Quality Label

Dzięki wspaniałej pracy uczniów naszej szkoły, którzy brali udział w projekcie „Dubs and Subs for Ads” udało nam się uzyskać Krajową Odznakę Jakości etwinning.

Odznaki przyznawane są przez Krajowe biuro eTwinning tym szkołom i nauczycielom, których praca w ramach partnerstwa w projektach uznawana jest za wyróżniającą w naszym kraju.

Korzystając z okazji chcielibyśmy podziękować wszystkim uczniom naszej szkoły z klas 7c, 8a i 8b, którzy zaangażowali się w projekt, za ich trud, wkład pracy i zaangażowanie.

You did an amazing job!

Film: etwinning DUBS AND SUBS FOR ADS It’s the best project you’ve ever worked on! WHY?

eTwinning Quality Label - Dubs and subs for ads

Europejska Odznaka Jakości eTwinning za pracę w projekcie etwinning „Dubs and Subs for Ads”.

Miło nam poinformować, że nasza szkoła otrzymała Europejską Odznakę Jakości eTwinning za pracę w projekcie etwinning „Dubs and Subs for Ads”. Europejska Odznaka Jakości przyznawana jest przez Centralne Biuro Programu eTwinning szkołom działającym w partnerstwach, które zdobyły Krajową Odznakę eTwinning i których projekty uznawane są za wybitne z europejskiego punktu widzenia.

Europejska Odznaka Jakości eTwinning za pracę w projekcie etwinning „Dubs and Subs for Ads”