Psycholog

Psycholog szkolny – pani mgr Anna Niedzielska

Godziny pracy psycholog szkolnego w roku szkolnym 2023 / 2024

Poniedziałek 9.00- 13.00
Wtorek  14.00- 16.00 (godzina dostępności 16.00- 17.00)
Czwartek 9.00-  14.00

Czym się zajmuje psycholog?

Najważniejszym celem pracy psychologa szkolnego jest zapewnienie opieki psychologicznej uczniom oraz zapewnienie wsparcia rodzicom i nauczycielom. Podstawowymi zadaniami w codziennej pracy psychologa, dzięki którym cel ten może zostać realizowany, są:

Praca z uczniem:

 • rozpoznawanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, a także możliwości psychofizycznych dziecka,
 • określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań, uzdolnień ucznia,
 • rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych, trudności w funkcjonowaniu, barier w życiu społecznym,
 • indywidualne zajęcia z uczniami (rozwijające, korygujące, wspomagające)
 • zajęcia z klasami – integracyjne, psychoedukacyjne, profilaktyczne, wychowawcze, rozwijające kompetencje społeczne,
 • inicjowanie i prowadzenie mediacji w sytuacjach konfliktowych,
 • interweniowanie w kryzysowych sytuacjach dotyczących rozwoju i stanu psychicznego dziecka,

Praca z rodzicem:

 • indywidualne konsultacje i poradnictwo wychowawcze dla rodziców:
 • wyjaśnianie przyczyn pojawiających się trudności szkolnych;
 • udzielanie porad w zakresie  zdrowia psychicznego i prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży;
 • udzielanie wsparcia zgłaszającym się rodzicom w sytuacjach trudnych, kierowanie do specjalistów w zależności od potrzeb,
 • udzielanie informacji zwrotnych na temat przebiegu pracy z dzieckiem

Współpraca z wychowawcami klas, nauczycielami i pedagogiem szkolnym:

 • wywiady na temat funkcjonowania społecznego i emocjonalnego uczniów,
 • konsultacje z wychowawcami i pedagogiem szkolnym w celu ustalenia optymalnych sposobów oddziaływań,
 • interwencje wychowawcze,
 • udzielanie wsparcia w sytuacjach trudnych i konfliktowych.

Drogi uczniu!

Zapraszam Cię do gabinetu jeśli:

 • masz jakiś problem i nie masz z kim o nim porozmawiać,
 • czujesz się samotny,
 • jesteś zestresowany,
 • nie wiesz jak się zrelaksować,
 • chcesz porozmawiać o tym co Cię denerwuje, niepokoi, cieszy czy smuci,
 • masz jakiś sekret/ tajemnicę i chcesz się nią z kimś podzielić,
 • boisz się chodzić do szkoły,
 • źle czujesz się w swojej klasie, jesteś wyśmiewany, nękany przez innych uczniów,
 • czujesz się odizolowany od rówieśników albo wpadłaś/ wpadłeś w towarzystwo, które robi rzeczy, które Ci się nie podobają (uważasz, że są złe),
 • masz inne problemy w relacjach z rówieśnikami lub osobami dorosłymi (rodzicami, nauczycielami),
 • zastanawiasz się jak budować dobre relacje,
 • często popadasz w konflikty z kolegami / koleżankami
 • masz trudności w nauce,
 • martwisz się sytuacją w domu rodzinnym,
 • często boli cię głowa albo brzuch chociaż jesteś zdrowy,
 • masz problem z kontrolowaniem agresji, często „wybuchasz” i tracisz równowagę,
 • jesteś nieśmiała/ – ły i bardzo chcesz to zmienić,
 • chcesz rozwijać własny potencjał i osiągać stawiane sobie cele,
 • nie wiesz jaką szkołę średnią wybrać lub co robić w życiu,
 • po prostu chcesz z kimś porozmawiać.

Przyjdź – razem spróbujemy poradzić sobie z Twoimi problemami. Decyzja o przyjściu do psychologa, to odpowiedzialny i właściwy krok. Rozmowa pomoże Ci poczuć się lepiej z emocjami, które przeżywasz, zrozumieć sytuacje, których doświadczasz i nauczyć się zachowań, które będą Ci służyły. 

Drogi rodzicu/ opiekunie!

Zapraszam Cię do kontaktu w sytuacjach gdy:

 • martwi Cię zachowanie Twojego dziecka,
 • niepokoją Cię jego wyniki w nauce,
 • coś się dzieje w Twojej rodzinie i boisz się, jaki to będzie miało wpływ na Twoje dziecko,
 • zachowanie Twojego dziecka nagle się zmieniło, a nie rozumiesz dlaczego,
 • Twoje dziecko jest nieśmiałe lub agresywne i chciałbyś mu pomóc to zmienić,
 • chciałbyś poprawić lub pogłębić relacje ze swoim dzieckiem,
 • nauczyciele zwracają uwagę, że w szkole z dzieckiem się coś dzieje (ma problemy z koncentracją, ma trudności w nauce, łatwo wpada w gniew, ma trudności z przestrzeganiem dyscypliny, jest lękliwe lub wycofane itd.),
 • masz poczucie, że dotychczas stosowane metody wychowawcze są mało skuteczne,
 • szukasz sposobów na nawiązanie głębszych relacji ze swoim dzieckiem.

Jako rodzic/ opiekun jesteś bardzo ważny dla swojego dziecka i dlatego tak ważne jest, żebyśmy wspólnie starali się znaleźć rozwiązanie.

W celu umówienia się na spotkanie proszę o wcześniejszy poprzez Librus,
lub pod nr tel: 42 684 73 54