Program Wychowawczo – Profilaktyczny

Zachęcamy do pobrania i zapoznania się z Program Wychowawczo – Profilaktycznym Szkoły Podstawowej nr 143 w Łodzi.