Zajęcia pozalekcyjne

Wykaz zajęć pozalekcyjnych
organizowanych dla uczniów SP 143 w Łodzi
w roku szkolnym 2021/ 2022

Aby pobrać pełną listę zajęć pozalekcyjnych (dokument pdf 4 strony) prosimy kliknąć przycisk „Pobierz” poniżej.