Obiady

W naszej szkole funkcjonują kuchnia i stołówka szkolna. Obiady przygotowywane są na miejscu przez wykwalifikowaną kadrę.

Zapisy na obiady prowadzone są w sekretariacie szkoły. Jadłospisy na dany tydzień będą zamieszczane na Librusie oraz przy wejściu do jadalni. Jednocześnie zastrzegamy, że poszczególne dania mogą ulec zmianie w przypadku niedostępności zamawianych produktów.

W roku szkolnym 2020/ 2021 obiady będą wydawane od poniedziałku 7 września 2020r.

Opłata za dwudaniowy obiad wynosi 3,50.

Opłata bez odliczeń w poszczególnych miesiącach do końca roku szkolnego wynosi:

wrzesień  2020 – 63 złote
październik 2020 – 73,50 złote
listopad 2020 – 70 złotych
grudzień 2020 – 56 złote 

Wysokość opłaty za dany miesiąc z uwzględnieniem ewentualnego odliczenia prosimy uzgadniać z pracownikiem sekretariatu odpowiedzialnym za żywienie. 

Płatność za posiłku prosimy uiszczać
tylko za dany miesiąc do 10 każdego miesiąca

przelewem na konto nr:

47 1560 0013 2030 6384 8000 0006

w tytule wpisując: miesiąc, imię i nazwisko oraz  klasę

Informacja o odliczeniach 

W przypadku nieobecności ucznia w szkole z powodu choroby  lub rezygnacji z posiłku w danym dniu z innych przyczyn, zwrotowi podlega stawka dzienna wniesiona za obiad, z wyłączeniem pierwszego dnia nieobecności lub dnia, w którym nastąpiło zgłoszenie rezygnacji.

Opłata za posiłek za pierwszy dzień nieobecności podlega zwrotowi tylko wtedy, gdy nieobecność zostanie zgłoszona nie później niż w dniu poprzedzającym absencję. 

Potrącenie opłaty za okres nieobecności następuje w kolejnym miesiącu.

Zgłoszenia nieobecności należy dokonać w sekretariacie szkoły pod numerem telefonu: 42 684-73-54, mailowo: kontakt@sp143.elodz.edu.pl lub osobiście w sytuacjach wyjątkowych. 

Podstawa prawna uchwała nr XXVIII/568/08 rady miejskiej w Łodzi z dnia 12 marca 2008r.