eTwinning

Program eTwinning to edukacyjny program Unii Europejskiej promujący współpracę szkół w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych. Program zachęca do wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT). Uczniowie i nauczyciele wykorzystują we współpracy Internet.Wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. Poznają swoje kraje, miasta, szkolne obyczaje ,tradycje. Uczą się tolerancji dla odmienności. Zdobywają ciekawe, w sposób atrakcyjny podane informacje o mieszkańcach Europy. Wspólne działania szkół motywują do nauki i otwarcia na Europę.

Europejska Odznaka Jakości

Miło nam poinformować, że nasza szkoła otrzymała Europejską Odznakę Jakości eTwinning za wspaniałą pracę w projekcie „My Favourite Book”. Oznacza to, że praca naszych nauczycieli i uczniów została oceniona jako reprezentująca najwyższy europejski poziom. W związku z tym otrzymaliśmy certyfikat świadczący o wysokiej jakości projektu. Ponadto, nasz projekt zostanie pokazany w specjalnym miejscu na Europejskim portalu: www.etwinning.net.

eTwinning European Quality Label

Krajowa Odznaka Jakości

Krajowe Biuro eTwinning w Polsce przyznało naszej szkole Krajową Odznakę Jakości!

Z największą przyjemnością informujemy, że, realizowany w ubiegłym roku szkolnym, przez naszą szkołę oraz szkołę partnerską z Grecji, międzynarodowy projekt eTwinning „My Favourite Book” otrzymał Krajową Odznakę Jakości. Celem przyznawania Krajowej Odznaki Jakości jest wyróżnienie nauczycieli, uczniów i szkół, których działania w ramach eTwinningu reprezentują wysoki poziom.

Zrealizowany projekt został poddany ocenie pod kątem następujących kryteriów merytorycznych:
Innowacja pedagogiczna i kreatywność
Integracja z programem nauczania
Komunikacja i wymiana informacji pomiędzy szkołami partnerskimi
Współpraca pomiędzy szkołami partnerskimi
Wykorzystanie technologii
Rezultaty, wpływ i dokumentacja

Wszystkim uczestnikom projektu serdecznie dziękujemy za współpracę i gratulujemy!!!

Certyfikat eTwinning
Dyplom Narodowa Odznaka Jakości