Rada Rodziców pomaga w sprawnym działaniu Szkoły.

Co robimy?

Dysponując dobrowolnymi składkami od rodziców:
dbamy o dobry stan techniczny i dostępność szkolnej kserokopiarki
wspieramy konkursy i projekty szkolne i międzyszkolne
finansujemy nagrody i dyplomy dla uczniów
dofinansowujemy teatrzyk szkolny
doposażamy szkołę w sprzęt lub meble
organizujemy coroczny Piknik Rodzinny
organizujemy Bal Charytatywny dla rodziców

Skład Zarządu Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024:

Przewodnicząca: Agnieszka Polowczyk
Zastępca: Karolina Karpacka
Skarbnik: Joanna Witaszczyk
Sekretarz: Agnieszka Kuczkowska

Kontakt z nami:

rrsp143@op.pl

lub za pośrednictwem szkolnego Librusa.
lub przez klasowych przedstawicieli do Rady Rodziców.

Przelewy prosimy wysyłać na konto: 32 1020 3352 0000 1202 0125 0711
Z dopiskiem w tytule przelewu:
RR 2023/2024 – imię i nazwisko dziecka, klasa

Pliki do pobrania