Rada rodziców

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 143 w Łodzi

Przewodnicząca RR – pani Monika Rzetelska-Pietrzyk (klasa 7a)
Zastępca – pani Agnieszka Polowczyk (klasa 8a)
Zastępca  – pan Artur Klamka (klasa 2a)
Sekretarz – pani Joanna Matuszewska (klasa 6b)
Skarbnik – pani Joanna Witaszczyk (klasa 4b)

E-mail: rrsp143@op.pl


Nr konta: 32 1020 3352 0000 1202 0125 0711

I Odział PKO BP SA ul. Kościuszki 15


Proszę o wpisanie (tytułem):

RR imię i nazwisko dziecka klasa

lub

KSERO imię i nazwisko dziecka klasa


„Walcz o swoje marzenia,
codziennie dąż do ich spełnienia ….”