12lut2016

eTwinning Partnerstwo Szkół

Logo eTwinning

Co to jest eTwinning?

eTwinning to unijny projekt, który ma na celu łączenie szkół i przedszkoli w Europie za pośrednictwem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Szkoły i przedszkola, które biorą udział w programie nazywane są bliźniaczymi – stąd też nazwa programu.

Co oznacza ta definicja?

eTwinning w praktyce oznacza tylko tyle, że szkoła lub przedszkole biorące udział w programie, znajdują szkołę lub przedszkole w Europie o podobnych zainteresowaniach i wspólnie realizują wymyślony przez siebie projekt. 

Projekty eTwinning mogą dotyczyć każdego przedmiotu: od matematyki, religii po plastykę. Mogą trwać od kilku miesięcy do kilku lat. Tematykę, cel oraz zadania projektowe opracowują nauczyciele, którzy są zarejestrowani na platformie eTwinning i chcą zrealizować ze swoimi uczniami jakiś projekt.

Jakie są korzyści eTwinning? 

Chyba są oczywiste… Praktyczna nauka języka, budowa relacji z rówieśnikami z innych szkół lub krajów, otwartość, nauka efektywnej współpracy i odpowiedzialności. Większe zaangażowanie i lepsze osiągnięcia uczniów, motywacja dla nauczycieli, różnorodne szkolenia na najwyższym poziomie, możliwości dla całej społeczności szkolnej, poszerzanie horyzontów. 

Wpis opublikowano w Bez kategorii. Dodaj do zakładek.