Świetlica

Działalność świetlicy to przede wszystkim, praca opiekuńczo-wychowawcza

pod hasłem „Świetlica uczy, bawi i wychowuje”.

Realizowane są zajęcia

 1. Zajęcia „Żywego słowa”
 2. Zajęcia plastyczne
 3. Zajęcia manualne
 4. Zajęcia sportowe
 5. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze
 6. Gry i zabawy
 7. Wychowanie i uwrażliwienie na problemy społeczne
 8. Pomoc w odrabianiu lekcji

Akcje świetlicowe

 • Wigilia dla samotnych (pomoc w realizacji)
 • Karnawałowy bal dla rodziców (przygotowanie kotylionów)
 • Święto Babć i Dziadków – impreza środowiskowa
 • Gorączka złota-akcja PCK
 • konkursy świetlicowe:
  • recytatorskie
  • plastyczne
 • Pomoc podczas przerw obiadowych (z obiadów korzysta 116 uczniów)

Opieka nad uczniami, którzy nie uczęszczają na lekcje religii.

Na świetlicę zapisanych jest 124 uczniów klas I-VI.

Godziny pracy świetlicy szkolnej

Świetlica szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-17:00