Świetlica

Działalność świetlicy to przede wszystkim praca opiekuńczo-wychowawcza pod hasłem: „Świetlica uczy, bawi i wychowuje”.

W roku szkolnym 2021/2022 w świetlicy szkolnej opiekę nad grupami świetlicowymi sprawują:

 • mgr Grażyna Borowska
 • mgr Elżbieta Glapińska
 • mgr Karolina Mikołajczyk 
 • mgr Małgorzata Zasada
 • mgr Agnieszka Znamierowska

W czasie zajęć świetlicowych nauczyciele wychowawcy zwracają szczególną uwagę na:

 • kształtowanie umiejętności kluczowych, szczególnie niezbędnych do samorealizacji i rozwoju osobistego uczniów, w tym:
  • kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej,
  • przeciwdziałanie wykluczeniu,
  • kształtowanie umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych i panowania nad emocjami,
  • przestrzeganie przyjętych zasad zachowania,
  • rozwijanie pasji,  zainteresowań i talentów uczniów,
  • niwelowanie trudności dydaktycznych, pomoc w odrabianiu prac domowych,
  • preorientację zawodową uczniów,
  • pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji wychowawczych i dydaktycznych,
  • upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej i kształcenie nawyków higieny szczególnie w czasach epidemii,
 • wychowanie do wrażliwości naprawdę i dobro poprzez:
  • kształtowanie postaw szlachetności, zaangażowania społecznego,
  • kształtowanie umiejętności dbałości o zdrowie,
 • kształtowanie i rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne,
 • wsparcie uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa.

Godziny pracy świetlicy szkolnej

Świetlica szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-17:30

Z życia świetlicy….

Czas w świetlicy szkolnej to nie tylko zabawa, ale również konkursy, projekty, wolontariat i możliwość wykazania się kreatywnością oraz umiejętnością pracy w grupie.

Dotychczas nauczyciele świetlicy zrealizowali z uczniami m.in. działania tj.:

Konkursy:

 • „Kartka dla nauczyciela” – październik,
 • „Dzień pluszowego misia” – listopad,
 • „List do Świętego Mikołaja” – grudzień,
 • „Dzień Babci i Dziadka” – styczeń.

Ponadto miały miejsce:

 • realizacja projektu z WODN pn. „Ja w świecie zawodów”,
 • zbiórka plastikowych zakrętek na rzecz podopiecznych Fundacji Mam Marzenie,
 • zbiórka gier planszowych oraz kiermasz zebranych gier na rzecz podopiecznych Fundacji Mam Marzenie,
 • zbiórka książek oraz mikołajkowe losowanie – Mikołajki w świetlicy,
 • realizacja projektu współfinansowanego przez Narodowy Bank Polski pn. „Ja w świecie bankowości”.