Projekt „My favourite book”

W roku szkolnym 2016/2017 realizujemy kolejny projekt eTwinning pt. „My favourite book” współpracując ze szkołą w Grecji. Głównym celem projektu jest rozwijanie umiejętności cyfrowych i językowych z języka angielskiego oraz promocja czytelnictwa. Zajęcia projektowe odbywają się w ramach zajęć dodatkowych dla chętnych uczniów z klas piątych i szóstych.

W ramach zadań projektowych uczniowie w pierwszym półroczu trwania projektu zostali zarejestrowani oraz zapoznani z platformą TwinSpace, na której została stworzona strona projektu, gdzie umieszczane są wszystkie prace uczniów. Za pomocą platformy wszyscy uczniowie i nauczyciele uczestniczący w projekcie, komunikują się i współpracują ze sobą. Ponadto uczniowie wykonali prezentacje wizualno- dźwiękowe używając aplikacji Fotobabble w języku angielskim w celu poznania i przedstawienia się innym uczestnikom projektu. Dodatkowo, wszyscy wspólnie poszukali i wybrali na serwisie Youtube film obrazujący ich kraj. Następnie uczniowie z dwóch szkół partnerskich napisali odpowiedzi na pytanie co im się najbardziej podoba w kraju szkoły partnerskiej, umieszczając swe komentarze na tablicy internetowej Padlet.

Kolejne zadanie polegało na zrobieniu animowanych gif’ów wykorzystując program Gifgear w celu prezentacji swojej szkoły. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia obydwie szkoły partnerskie zaśpiewały i nagrały kolędy w swoim ojczystym języku i umieściły nagranie na platformie TwinSpace, składając sobie jednocześnie życzenia świąteczne wykorzystując w tym celu po raz kolejny tablicę internetową Padlet. W pierwszym półroczu trwania projektu wszystkie zadania koncentrowały się na zapoznaniu się uczniów, poznaniu ich kraju oraz szkoły. W drugim półroczy zadania będą bardziej skoncentrowane na ulubionych książkach uczestników projektu i promocji czytelnictwa.

Zakończyliśmy prace nad projektem „My Favourite Book”. Projekt dotyczył wykorzystania Technologii Informacyjno-komunikacyjnych w celu zwiększenia zainteresowań czytelniczych oraz umiejętności językowych (j. angielski) wśród uczniów biorących udział w projekcie. Każde zadanie projektu opierało się na wykorzystaniu różnych aplikacji lub programów internetowych, takich jak: Fotobabble, Padlet, Gifgear, Canva, Mystorybook, AWW tablica internetowa, Answergarden, Voki i Wordart. Większość działań projektowych oparta była na popularnym angielskim opowiadaniu The Happy Prince, Oskara Wild’a. Prowadząc wszystkie działania związane z projektem skoncentrowaliśmy się na interakcji uczniów z obu szkół i wykorzystaniu narzędzi online. Na zakończenie projektu zorganizowana została video-konferencja pomiędzy szkołami partnerskimi, podczas której uczniowie rozmawiali ze sobą wyłącznie w języku angielskim oraz wspólnie zaśpiewali stworzoną przez siebie piosenkę projektu.