Sukcesy szkoły

Sukces Staszka

Czytaj więcej

Sportowy sukces czwartoklasistek

Czytaj więcej

Sukces Tatiany

Czytaj więcej

Nauczycielka naszej szkoły uhonorowana Nagrodą Prezydenta Łodzi!

Czytaj więcej

Sukces w Międzyszkolnym Konkursie

Czytaj więcej

Z podwórka na stadion o puchar Tymbarku

Czytaj więcej

Wielki sukces naszych uczennic!

Czytaj więcej »

Nagrody Prezydenta Miasta Łodzi

Czytaj więcej »

Certyfikat Szkół Promujących Zdrowie Województwa Łódzkiego

Czytaj więcej »

Gratulacje dla Pani Olgi Góźdź

Czytaj więcej »

Finał XIII Konkursu „O przyszłości marzę teraz”

Czytaj więcej »

Kolejny sukces Michała

Czytaj więcej »

Ogromny sukces Dominiki

Czytaj więcej »

Nasi uczniowie w czołówce najlepszych historyków

Czytaj więcej »

Konkurs „Głowa lepsza od kalkulatora” i kolejne sukcesy naszych uczniów

Czytaj więcej »

Finalista V Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego „Lust auf Lesen?”

Czytaj więcej »

Nagroda Prezydenta Miasta Łodzi dla pani Wioletty Sobieraj

Czytaj więcej »

Finał XII Konkursu O przyszłości marzę teraz

Czytaj więcej »

Sukces uczniów w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym „Portret Zimy”

Czytaj więcej »

Najlepsze szkoły podstawowe w Łodzi wg portalu waszaedukacja.pl

Czytaj więcej »

I miejsce naszej uczennicy w Ogólnołódzkim Konkursie Plastycznym- Plakat dla Niepodległej

Czytaj więcej »

Sukcesy uczniów w XXIII Konkursie Plastycznym „Hej kolęda, kolęda…” na projekt kartki świątecznej

Czytaj więcej »

Nagroda Prezydenta Miasta Łodzi dla pani Małgorzaty Słowik- Woźniak

Czytaj więcej »

Wyróżnienie dla naszej szkoły

Czytaj więcej »

Janek Kapłon laureatem konkursu historycznego

Czytaj więcej »

Mateusz Jurek – chłopak o wszechstronnych zainteresowaniach i talentach

Czytaj więcej »

Nagroda Prezydenta Miasta Łodzi dla pani Marioli Bolonek

Czytaj więcej »

Drużynowe Mistrzostwa Łodzi w tenisie stołowym

Czytaj więcej »

Ogromny sukces Piotra Lewandowskiego – ósme miejsce w ogólnopolskim konkursie historycznym

Czytaj więcej »

Sukcesy naszych uczniów w konkursach historycznych

Czytaj więcej »

Pani Elżbieta Pietrzykowska-Tomczak otrzymała w roku szkolnym 2018/ 2019 tytuł „Lidera kształtowania postaw przedsiębiorczych uczniów”

Czytaj więcej »

Konkurs recytatorski „Recytujemy prozę Wł. St. Reymonta” adresowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów – rozstrzygnięty!

Czytaj więcej »

Konkurs Świąteczny Baranek Wielkanocny – rozstrzygnięty!

Czytaj więcej »

Konkurs „I ty możesz zostać małym przedsiębiorcą” – rozstrzygnięty!

Czytaj więcej »

Kolejny, olbrzymi sukces w „Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Historii dla uczniów szkół podstawowych” odniósł uczeń klasy 7 c – Piotr Lewandowski.

Czytaj więcej »

Kolejne podziękowania dla pani Dyrektor.

Na uroczystej inauguracji roku szkolnego 2013/2014 pani dyr. Małgorzata Malarska-Kłoska odebrała z rąk pani prezydent Hanny Zdanowskiej gratulacje i dyplom za uzyskanie bardzo wysokiego wyniku na sprawdzianie zewnętrznym w kwietniu 2013r. Było to już kolejne wyróżnienie naszej szkoły związane z uzyskiwanymi wynikami. W ten sposób został uhonorowany został trud sześcioletniej pracy nauczycieli, uczniów i rodziców. Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy wysokich osiągnięć w bieżącym roku szkolnym.

List z podziękowaniami od władz miasta Łodzi

Kolejny raz bardzo wysoki wynik na sprawdzianie klas szóstych

Czytaj więcej »

Wyniku sprawdzianu po Szkole Podstawowej 2002-2013r.

Czytaj więcej »

WYNIKI SPRAWDZIANU PO SZKOLE PODSTAWOWEJ 2002-2012r.

Szkoła co roku osiąga wysokie wyniki na sprawdzianie zewnętrznym przeprowadzanym przez OKE – czytaj więcej.

WYNIKI KONKURSÓW SZKOLNYCH, MIĘDZYSZKOLNYCH I MIĘDZYNARODOWYCH.

Uczniowie naszej szkoły każdego roku biorą udział w licznych konkursach i osiągają na nich wysokie wyniki – czytaj więcej.

NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI

Czytaj więcej

Podsumowanie ubiegłorocznej edycji projektu „Otwarta firma”

Kolejny sukces!

Gratulacje dla pani dyr. Małgorzaty Malarskiej-Kłoski od prezydent Hanny Zdanowskiej.

Wyniki sprawdzianów zewnętrznych

Praca uczniów i nauczycieli naszej szkoły została doceniona i wyróżniona podczas uroczystej inauguracji roku szkolnego 2011/2012, która odbyła się w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1.

Pani dyrektor Małgorzata Malarska- Kłoska odebrała z rąk pani prezydent Hanny Zdanowskiej gratulacje i dyplom za znaczący wzrost wyników sprawdzianu zewnętrznego w porównaniu z latami ubiegłymi.

Średni wynik punktowy uzyskany na sprawdzianie dla naszej szkoły kwietniu 2011 wyniósł 30,62 pkt. i jest wyższy od średniej z województwa (25,36) i Łodzi (25,17). Dla porównania osiągnięć wyników sprawdzianu stosuje się dziewięciostopniową skalę staninową. Szkoła w tegorocznym sprawdzianie osiągnęła 9 staninę, czyli poziom najwyższy. Wśród łódzkich szkół publicznych wynik ten pozwolił nam zająć zaszczytne 3 miejsce. Jest to znakomity rezultat, efekt wytężonej i systematycznej pracy uczniów i nauczycieli!

Od czasu prowadzenia sprawdzianów, czyli od 2002 roku Szkoła Podstawowa nr 143 osiąga praktycznie co rok w skali staninowej wyniki wysokie i bardzo wysokie. We wszystkich zakresach umiejętności zawsze jesteśmy ponad średnią ogólnopolską.

Wyniki średnie szkoły na tle krajowej skali staninowej w latach 2002 – 2011:

Nasza Szkoła wsród najlepszych w Polsce

W roku szkolnym 2010/2011 w czasie trwania Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Polsce nasza szkoła przystąpiła do międzynarodowego projektu pn. „Otwarta firma”.

Uczniowie klas: Ia, Ib, IIb iuczestnicy „Klubu Młodego Konsumenta” wpisali się w realizację zadań pod hasłem „Poznajemy zawody w miejscu pracy” i „Poznajemy przedsiębiorstwa najbliższej okolicy”. Uczniowie wraz nauczycielami wzięli udział w wycieczkach do instytucji i przedsiębiorstw w naszym mieście. Odwiedzili Jednostkę Straży Pożarnej przy ul. Wólczańskiej oraz firmę IKEA-Łódź.

Podsumowaniem wycieczki był cykl zajęć poświęconych tematyce poznanych zawodów i firm działających w naszym regionie.

Na zakończenie uczniowie wykonali prace plastyczne przedstawiającewybrany zawód.Ich rysunki znalazły się na naszej wystawie.

Nasza szkoła, (jako jedna z dziesięcu w Polsce) została wyróżniona jako najaktywniejsza w działaniach w ramach projektu.

Uroczystość wręczenia statuetek najlepszym odbyła się 14 listopada 2011r.w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowychw Warszawie.

Mieliśmy zaszczyt odbierać nagrodę- statuetkę z rąk wiceministra Ministerstwa Edukacji Narodowej pana Mirosława Sielatyckiegoi innych dostojnych gości.

Koordynator i realizator projektu:

Elżbieta Pietrzykowska-Tomczak
Katarzyna Niemczyk
Grażyna Borowska
Małgorzata Zasada


KONKURS KANGUR MATEMATYCZNY 2011

Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny”

KATEGORIA KANGUREK

PARTYCZYŃSKI JAN – bardzo dobry

SARZAŁA JAN – bardzo dobry

CZUBIŃSKA KAROLINA – bardzo dobry

KASPRZAK ZUZANNA– bardzo dobry

KATEGORAIA MALUCH

WILCZYŃSKA AMELIA – wyróżnienie

SEMERADT JAN – wyróżnienie

KATEGORIA BENIAMIN

TRUSKOLASKA AGATA – wyróżnienie

RUTKOWSKI MICHAŁ – wyróżnienie

ŚWIĄTEK AGATA – wyróżnienie


Konkursy 2010/2011


Ogólnołódzki Konkurs Historyczny „Polska Jagiellonów”

Laureaci konkursu:

 • IV miejsce -uczennica klasy VI a Agata Świątek
 • VII miejsce- uczeń klasy VI a Mateusz Nowicki

Ogólnopolski Konkurs Artystyczny pt. „Tacy różni, a tacy podobni- cudzoziemcy w Polsce”

II miejsce-klasa Vb Michalina Mróz

XII Konkursu Recytatorski

„Do serca przytul psa, weź na kloana kota” – w kregu polskiej współczesnej poezji dziecięcej

Etap szkolny:

 • Olga Świątek z klasy IIIa ” Bosa osa ” wiersz Doroty Gellner
 • Konrad Truskolaski z klasy Ic „Ślimaki zawadiaki” wiersz Wandy Orlińskiej
 • Justyna Domańska z klasy VIb „Chrząszcz” J. Brzechwa
 • Agata Świątek z klasy VIa „Hipoptam”J. Brzechwa

W Ogólnołódzkim Konkursie Recytatorskim , Justyna Domańska znalazła się w gronie laureatów.

I Ogólnołódzki Konkurs Kaligraficzno- Krasomówczy

Naszą szkołę reprezentowały uczennice:

 • Julia Adamus z klasy Vc
 • wyróżnienie – Anna Bartczak z klasy Vb
 • Klaudia Krenc z klasy Va

Konkurs konsumencki

 • III miejsce – Małgorzata Sarzała klasa IVa
 • V miejsce – Lidia Hadrian klasa IVa
 • wyróżnienie – Karol Korpecki klasa IVb
 • wyróżnienie – Julia Lasota klasa VIa

III Konkurs Języka Polskiego „Wędrówki z ortografią”:

 • I miejsce – Julia Adamus uczennica klasy Vc
 • VII miejsce – Adrianna Urbańska uczennica klasy VIa
 • XII miejsce – Małgorzata Krawczyk uczennica klasy Vc

OLIMPUS-ogólnopolska olimpiada języka angielskiego

V miejsce- Agata Truskolaska uczennica klasy Va

Konkurs ogólnołódzki: Mała Olimpiada Języka Niemieckiego dla klas V i VI

 • IV miejsce – Agata Świątek uczennica klasy VIa
 • VIII miejsce – Julia Nowakowska uczennica klasy VIa

Konkurs literacki- W hołdzie Adamowi Mickiewiczowi organizowany przez SP nr 1

wyróżnienie – Jakub Adamus uczeń klasy VIb

Konkurs informatyczny- Tajemnice zamków polskich organizowany przez SP nr 139

 • II miejsce – Agata Świątek uczennica klasy VIa
 • IV miejsce – Agata Świątek uczennica klasy VIa

„AMERICA AND ITS PEOPLE”

Konkursy zorganizowano pod patronatem AMERYKAŃSKIEGO CENTRUM INFORMACJI I KULTURY – AMERICAN CORNER,a jego dyrektor pan Michał Woźniak był przewodniczącym jury

I miejsce- SP nr 143 (drużyna zdobyła 115 punktów)

 • Julia Nowakowska klasa VIa
 • Agata Świątek klasa VIa
 • Anna Nowak klasa Vb
 • Beata Jackowska klasa Vb
 • Julia Madej klasa Vb

„STANY ZJEDNOCZONE W TWOICH OCZACH”

W klasach I-III:

 • III miejsce- Jakub Bednarek klasa Ib

W klasach III-IV:

 • Wyróżnienie-Karolina Głąbska klasa IIIb

Uczniów przygotowała do konkursu językowego pani Elżbieta Glapińska.

Uczniów klas I-IV do konkursu plastycznego przygotowała pani Olga Góźdź, która na galę finałową z klasą IIIb przygotowała także część artystyczną w języku angielskim.