Ubezpieczenie uczniów

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 143 przypomina, iż ubezpieczenie NNW dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia i może być zawarta wyłącznie z woli rodziców. Szkoła nie pośredniczy w działaniach związanych z ubezpieczeniem dziecka.