Projekt – TechNoWater

W roku szkolnym 2022/23 w naszej szkole realizujemy międzynarodowy projekt etwinning pt.”TechNoWater”. Początkowo nazwaliśmy projekt „Beautiful Water” ale nazwa nie do końca nam odpowiadała dlatego poprosiliśmy wszystkich uczestników projektu jak i całą społeczność szkolną o pomoc w wyborze nowej nazwy jak i logo projektu po czym wspólnie wybraliśmy nazwę „TechNoWater”.

W projekcie uczniowie współpracując z uczniami ze szkoły partnerskiej z Hiszpanii poznają i analizują aktualne problemy ekologiczne. W pierwszej części projektu uczniowie w szczególności zajmowali się globalnym ociepleniem klimatu. Poznając jego istotę, przyczyny oraz analizując wpływ tego zjawiska na Polskę oraz Hiszpanię. W druga części projektu uczniowie skupią się na problemie niedoboru wody na świecie i jej istoty samej w sobie.

Uczniowie realizując zadania projektowe używają języka angielskiego jako głównego języka projektu. Współpracują ze sobą poprzez platformę etwinning. Wszystkie rezultaty projektu zamieszczane są systematycznie na tzw. TwinSpace naszego projektu.

CELE:

 • zwiększenie świadomości problemu zmian klimatycznych
 • szukanie skutecznych rozwiązań zapobiegających marnowaniu wody w naszych szkołach i domach
 • doskonalenie umiejętności językowych z języka angielskiego
 • doskonalenie umiejętności ICT w celu promowania autonomii i współpracy uczniów
 • rozwijanie kreatywności

W ramach prac projektowych w pierwszym półroczu roku szkolnego 2022/23:

 1. Opiekunowie projektu stworzyli wspólną prezentację Genially prezentującą każdą placówkę, nauczyciela- opiekuna projektu, kraj oraz uczniów w grupach projektowych. Dodatkowo uczniowie na wspólnej ścianie Padlet napisali wszystkie pytania, które chcieliby zadać uczniom z kraju partnerskiego. Analizując te pytania uczniowie nakręcili krótkie trzy minutowe filmiki prezentujące każdą z grup i ich uczestników, wspólnie podejmując wyzwanie powiedzenia słowa „water”, polscy uczniowie w języku katalońskim i hiszpańskim a hiszpańscy uczniowie w języku polskim.
 1. W kolejnym zadaniu uczniowie pracując w swoich grupach wymyślali nazwę projektu oraz jego logo. Następnie wspólnie z partnerami z Hiszpani głosowali na najlepszą nazwę i logo. Po czym poprosiliśmy społeczność szkolną w Polsce i Hiszpani o głosy w głosowaniu online i wspólnie wybraliśmy nazwę i logo naszego projektu. Należy tutaj zaznaczyć, iż wszyscy uczniowie byli bardzo kreatywni i wszystkie nazwy jak i projekty były bardzo kreatywne i ciekawe dlatego wybór był bardzo trudny.
Wybór nazwy i logo
 1. W kolejnym zadaniu uczniowie po obejrzeniu dwóch filmów w języku angielskim na temat ocieplenia klimatu jak i braku wody na świecie analizowali te problemy. Wszyscy wspólnie dzielili się swoimi przemyśleniami i spostrzeżeniami na wspólnej ścianie Padlet.
Przemyślenia uczniów
 1. Następnie zajęliśmy się konkretnymi konsekwencjami ocieplenia klimatu dla Polski jak i Hiszpani. Każda grupa uczniów wybierając jeden problem miała za zadanie przeanalizowanie go i przygotowanie prezentacji multimedialnej na jego temat. W ten o to sposób uczniowie z Polski poznali z jakimi problemami boryka się Hiszpania z powodu ocieplenia klimatu a uczniowie z Hiszpani zapoznali się z problemami Polski związanymi z globalnym ociepleniem.
Less snowy winters in Poland!
 1. Po zapoznaniu się z wszystkimi prezentacjami, uczniowie przygotowali quizy Kahoot dla siebie nawzajem z pytaniami dotyczącymi wszytskich prezentacji. Świetnie się przy tym bawili, odpowiadając na pytania i grając w Kahoot’a.
 2. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia uczniowie przygotowali eco- friendly christmas cards tym samym życząc sobie nawzajem Merry Eco Christmas!