Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Za KO w Łodzi przedstawiamy Państwu:

  1. wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na rok szkolny 2022/2023, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – zarządzenie nr 124.

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

UMŁ – Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Tak, zdam – kalkulator punktów: https://takzdam.pl/kalkulator-punktow/