Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Za KO w Łodzi przedstawiamy Państwu:

  1. wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na rok szkolny 2024/2025, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – zarządzenie nr 143
  2. wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na rok szkolny 2023/2024, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – zarządzenie nr 10 
  3. terminarz przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych – zarządzenie nr 7

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Tak, zdam – kalkulator punktów: https://takzdam.pl/kalkulator-punktow/