Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Za KO w Łodzi przedstawiamy Państwu:

  1. wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na rok szkolny 2023/2024, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – zarządzenie nr 13.

Za UMŁ w Łodzi przedstawiamy Państwu:

  1. harmonogramów czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, do klas I szkół podstawowych, do oddziałów dwujęzycznych na poziomie klas VII szkół podstawowych i do oddziałów sportowych na poziomie klas IV-VIII szkół podstawowych, prowadzonych przez Miasto Łódź na rok szkolny 2023/ 2024 – zarządzenie nr 186

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

UMŁ – Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Tak, zdam – kalkulator punktów: https://takzdam.pl/kalkulator-punktow/