Rekrutacja do szkół średnich

W dniu 19 maja 2020 Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych. 

Więcej informacji na stronie:
https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021

Informacje o naborze do pierwszych klas szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/ 2021:
https://uml.lodz.pl/edukacja/dla-uczniow-i-rodzicow/nabor/rekrutacja-do-szkol-ponadpodstawowych/

Zarządzenie Łódzkiego Kuratora Oświaty w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego a także składania dokumentów na rok szkolny 2020/ 2021 do klas I szkół ponadpodstawowych

Zachęcamy do zapoznania się informacjami:

Ulotka – Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych oraz ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020
Rekrutacja 2019/2020

Zarządzenie Nr 113/ 2018 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 16.11.2018 w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na rok szkolny 2018/ 2019 organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum
ŁKO – Zarządzenie nr 113/2018

Rozporządzenie MEN z dnia 16.03.2017 w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek
Rozp MEN 16 marca 2017 w spr rekrutacji

Zarządzenie nr 29/2019 ŁKO z 22 stycznia w sprawie zmiany Zarządzenia nr 113/2018 ŁKO – dotyczy wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na rok szkolny 2018/2019, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum
ŁKO zarządzenie nr 29 z dn. 22.01.2019 ŁKO zarządzenie nr 41 z dn. 31.01.2019

Zarządzenie nr 41/2019 ŁKO z 31 stycznia w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów przez absolwentów szkół podstawowych i absolwentów dotychczasowych gimnazjów
ŁKO zarządzenie nr 41 z dn. 31.01.2019

Informator o szkołach ponadpodstawowych – rok szkolny 2019/ 2020